Region Gävleborg

Oacceptabel försämring på Ostkustbanan sommaren 2013

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 15:47 CEST

Tågtrafiken mellan Stockholm och Sundsvall kommer ställas in periodvis från april och fyra månader framåt. Orsaken är att Trafikverket bygger nya mötesstationer mellan Sundsvall och Gävle. Tre nya mötesstationer är redan klara, nu återstår de tre sista i projektet.

Det är viktigt att mötesstationerna färdigställs snarast möjligt för att kunna erhålla bättre förutsättningar för en robustare trafikering på Ostkustbanan. Men den tänkta trafikeringen under de fyra månader som byggnationerna pågår 2013 innebär en oacceptabel försämring mellan Stockholm-Gävle-Sundsvall samt den vidare kopplingen mot Umeå.

Vi har idag, i en skrivelse till SJ och Trafikverket Region Mitt, påpekat hur förtroendet för tågresandet på Ostkustbanan succesivt försämrats på grund av de störningar som pågått under flera år. Trafikeringen under banarbeten måste därför ha bättre fokus på resenärernas behov och förväntningar än vad som varit fallet tidigare. Fler störningar medför mycket negativa effekter för det framtida tågresandet och därmed hotas också den regionala utvecklingen. Detta oroar oss mycket. Särskilt när vi får signaler att SJ är tveksamma till att ordna ersättningstrafik för fjärrtrafiken mellan Söderhamn och Sundsvall. X-trafik kommer dock att ordna ersättningstrafik med buss för den regionala trafiken.

Vi anser att det aviserade tågstoppet underminerar även den nystartade trafiken Umeå-Sundsvall-Gävle-Stockholm. Den befinner sig i ett sårbart uppbyggnadsskede och är mycket beroende av stabila och kontinuerliga trafikförhållanden på hela sträckan. I första hand bör Trafikverket se över hur åtgärderna kan genomföras utan att någon trafik ska behöva ställas in över huvudtaget.

Men de tågturer Stockholm-Sundsvall som ändå kommer att stoppas norr om Söderhamn måste absolut ersättas med bussar av hög kvalitet (bekväma, snabba, hög service etc). Ledstjärnan ska vara att resenärerna ska märka så lite försämring som möjligt under denna tid.

 Sven-Åke Thoresen, Regionstyrelsens ordförande, tel 070-670 83 10                                    

Göran Unger, Utvecklingsstrateg infrastruktur/kommunikationer, tel: 070-332 63 76