Stockholms Läns Landsting

Oacceptabelt använda amalgam på barn (mp)

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 08:50 CEST

Det är oacceptabelt att tillåta fortsatt amalgamanvändning på barn med den kunskap vi har idag om amalgamets toxicitet. Det säger Stockholms läns landsting i ett remissvar på Socialstyrelsens redovisning av amalgamavveckling inom barn- och ungdomstandvården.

- Socialstyrelsens förslag till undantag från amalgamförbudet på barn och ungdomar innebär att de barn som redan är extra sårbara, exempelvis vissa funktionshindrade och utvecklingsstörda, kan komma att få amalgam även fortsättningsvis. Att det gäller få barn gör inte riskerna mindre för det enskilda barnet, säger Lena-Maj Anding (mp), ansvarig för tandvårdsfrågor i Stockholms läns landsting.

Socialstyrelsen vill behålla möjligheten att använda amalgam i särskilda fall inom barn- och ungdomstandvården. Men undantagen drabbar barn med vissa funktionshinder eller utvecklingsstörning, menar Stockholms läns landsting.

- Socialstyrelsen bör nu göra en ny bedömning utifrån kunskapen om nya material och utifrån Dentalmaterialutredningens slutsatser. Den säkerhetsmarginal som man tidigare trodde sig ha till kvicksilverexponering från amalgam har suddats ut. Idag vet vi att man inte bör använda amalgam på barn eller fertila kvinnor.

- Vår slutsats är att vi måste intensifiera de förebyggande åtgärderna särskilt för barn som på grund av funktionshinder, utvecklingsstörning eller av annan anledning löper en extra stor risk att drabbas av karies, avslutar Lena-Maj Anding.

För mer information:
Charlotte Pruth, pressekreterare, 08-737 44 26, 070-737 44 26

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting - 22 oktober 2003