Socialdepartementet

Oacceptabelt att minska antalet VAB-dagar

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 16:24 CEST

Syftet med tillfällig föräldrapenning (som populärt kallas VAB-dagar) är att kompensera föräldrarna ekonomiskt för förlorad arbetsinkomst, som uppstår när de behöver stanna hemma tillfälligt för att vårda sina sjuka barn. Moderata samlingspartiet föreslår i en motion att antalet dagar med tillfällig föräldrapenning ska minskas från 120 till 15 per år och barn.

Ersättningen används som mest när barnen är mellan 2 och 3 år. Då tas i genomsnitt knappt sju dagar per barn och år ut. För att föräldrar till barn som är sjuka ofta, tex vid allergier, återkommande öroninfektioner etc, inte ska drabbas av förlorad arbetsinkomst är det maximala antalet möjliga dagar att ta ut satt mycket genröst. I dag kan föräldrar ta ut 120 dagar per år och barn med tillfällig föräldrapenning. Vid mycket allvarliga sjukdomar som kräver behandling, tex vid cancer, kan föräldrar efter den 1 juli i år ta ut ett obegränsat antal dagar för att vara hemma med sitt barn.

- Att moderaterna i sitt budgetförslag från i höstas föreslår att antalet möjliga dagar för att vara hemma med sitt sjuka barn ska minska till maximalt 15 dagar per år är för mig helt oacceptabelt, säger socialminister Berit Andnor.

Moderaternas förslag om en sänkning av antalet dagar för vård av sjukt barn återfinns bla i Motion 2005/06:Sf429.

- En sådan regel skulle få orimliga konsekvenser för de familjer som tex har infektionskänsliga barn. För att inte tala om den oro som alla småbarnsfamiljer skulle känna inför hur de ska klara situationen om barnen blir sjuka, avslutar socialminister Berit Andnor.Kontakt:
Anna Karin Wallberg
Pressekreterare hos Berit Andnor
08-405 52 25
070-630 40 09
registrator@social.ministry.se