Naturskyddsföreningen

Oacceptabelt beslut om vargjakt

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2010 12:56 CET

– Jag känner mig ledsen. Trots en svag vargstam, trots problemen med fjolårets vargjakt, trots ett starkt stöd bland svenskarna för en livskraftig vargstam så tillåts en ny stor licensjakt på varg. Det är en oacceptabel eftergift till jägarnas organisationer. För att stärka stammen och öka acceptansen finns långt bättre vägar, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.
Naturvårdsverket har idag beslutat tillåta licensjakt på 20 vargar. Målet är att vargstammen ska vara mindre än de 210 vargar som riksdagens beslutat. De forskare som kommenterat målet menar att långt fler vargar krävs för långsiktig livskraft. Miljörörelsen har anmält vargjakten till EU-kommissionen för att strida mot bindande naturvårdslagstiftning.

– Ny licensjakt tillåts, trots att EU-kommissionen riktat mycket kritiska frågor till Sverige. Samtidigt vill regeringen göra en snabb inplantering av vargar. Inplantering är viktigt men rädslan att hamna i EU-domstolen får inte leda till en förhastad process, med sjuka vargar och lägre acceptans som värsta utfall, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Riksdagens styrande tak på 210 vargar är ett kortsiktigt delmål i avvaktan på utredningar om vad en livskraftig vargstam innebär. En statlig utredning i frågan förväntas presentera ett delbetänkande till våren, vilket kommer att svara på en rad viktiga frågor.

– Regeringens politik är bakvänd. Först tillåts en stor vargjakt och först därefter utreds hur inplantering ska gå till. Vi vädjar nu till regeringen stoppa licensjakten och att noga överväga hur en inplantering och förstärkning av vargstammen ska säkerställas. Under tiden finns möjlighet till skyddsjakt om vargar gör stor skada, det kan öka acceptansen, inte minst bland lantbrukare. Men då måste regeringen våga säga nej till jägarna, säger Mikael Karlsson.

EU-kommissionen förväntades nyligen besluta om den anmälan av licensjakten som Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige gjort, men i sista stund skickade regeringen nya inlagor och beslutet sköts fram.

– Allt talar för att EU-kommissionen blir än mer kritisk om regeringen genomför licensjakten och motiverar den med en inplantering som endera inte blir av eller blir så förhastad att vargstammens livskraft och acceptansen minskar. Det stärker förvisso vår anmälan men äventyrar vargstammen, säger Oscar Alarik, miljörättsjurist på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Eva-Lena Neiman, biträdande presschef, 070-794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00