Miljöpartiet de gröna

Oacceptabelt dröjsmål av utredningen om företagshälsovård

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 18:04 CET

Miljöpartiets riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet och i arbetsgruppen om ohälsa mellan s, v och mp Mona Jönsson är starkt kritisk till att utredningen om företagshälsovård ska fördröjas ytterligare.

- Hans Karlssons tal om att minska ohälsan måste omvandlas till konkret handling. Det finns redan massor av utredningar gjorda om företagshälsovården och egentligen behövs bara en sammanställning för att se vad som eventuellt saknas, för att ta ett slutligt riksdagsbeslut, säger Mona Jönsson.

- Flest sjukskrivningar har vi inom offentlig sektor där kvinnor arbetar och ibland undrar jag om det rent av är fenomenet i sig som gör att det inte händer något. Hade det varit på manliga arbetsplatser hade ingen funnit sej i att bli behandlade på detta sätt.

- Vi behöver en väl fungerande företagshälsovård där det finns en samlad kompetens för att förbättra arbetsmiljön. Det visar doktor Lotta Dellve, institutionen för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, i en studie. Kvinnor inom vård och omsorg förtidspensioneras fyra gånger så ofta som män och är långtidssjukskrivna dubbelt så ofta som män.

- Den psykologiska belastningen är större på grund av allt äldre och sjukare vårdtagare. Studien visar att i en grupp på 400 förtidspensionerade hade många velat fortsätta arbeta om de fått en fysiskt bättre anpassad arbetsmiljö och förändrade arbetsuppgifter.

- Nu kan vi inte vänta längre på att något görs åt arbetsmiljön på våra arbetsplatser, säger Mona Jönsson.

Mona Jönsson 070-254 34 62
Caroline Kling, pressekreterare 08-786 57 80