Sveriges Kommuner och Landsting

Oacceptabelt förslag om finansiering vid naturkatastrofer

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 16:24 CEST

Det är oacceptabelt att kommunerna ska stå för nästan hela kostnaden vid naturkatastrofer. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting i ett yttrande.

Kommunerna tar ett stort ansvar för att anpassa samhället efter klimatet och förebygga naturolyckor. Vid en naturkatastrof har de endast haft rätt att söka ersättning för räddningstjänstkostnader.

Utredningen om ersättning till kommunerna vid naturkatastrofer föreslår nu ett system som den anser motiverar kommunerna att satsa mer på förebyggande arbete men som kommunerna ska finansiera helt själva. Dessutom föreslås att nuvarande anslag till kommunerna för räddningstjänstkostnader tas bort. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) efterlyser en tydligare ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna vid naturkatastrofer.

- Ansvaret för finansieringen måste delas mellan staten och kommunerna. Det behövs ett heltäckande och hållbart finansieringssystem för att täcka kommunernas kostnader vid katastrofer. Vid större händelser är det viktigt att statens ansvar är tydligt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt förslaget ska visserligen staten ge ersättning för så kallade nationella katastrofer. Detta kräver dock att katastrofen kostar minst 200 miljoner kronor per kommun och händelse. Hittills har ingen naturkatastrof medfört så stora kostnader för en kommun.

SKL anser att utredningen saknar ett helhetsperspektiv - inte bara vad gäller finansiering utan också på grund av att förslagen endast omfattar naturkatastrofer.

- Det behövs ett tydligt nationellt krishanteringssystem som inkluderar finansiering och ersättning och som inte begränsas till enbart naturkatastrofer, utan också andra extraordinära händelser, säger Anders Knape.

- Vi deltar gärna i det fortsatta arbetet med att utforma ett ersättningssystem som bland annat bör omfatta vilka händelser och kostnader som ska ersättas, säger Anders Knape.

Läs hela yttrandet här

För mer information:
Utredare Caroline Carlsson,
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad,
tfn: 08-452 79 85,
mobil: 070-635 79 85,
e-post: caroline.carlsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01