Miljöpartiet de gröna

Oacceptabelt stöd till Irakkriget

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:10 CEST

Det finns en stor risk för att tjänstemannabeslut leder till att det svenska försvaret lånar ut krigsmateriel till ockupationsstyrkor i Irakkriget. Det fattades inget beslut på dagens exportkontrollrådsmöte om att föra upp beslutet på politisk nivå om att låna ut artilleriledningssystemet Arthur till de italienska ockupationstrupperna.

Lars Ångström, Miljöpartiets riksdagsledamot i exportkontrollrådet:

- Att låna ut det svenska folkets försvarsmateriel till ett av de mest kontroversiella ockupationskrigen i modern tid utan offentlig debatt och utan politiska beslut där politiker kan utdömas ansvar är skandalöst, säger Lars Ångström.

Det finns dock fortfarande en möjlighet att ärendet läggs fram till exportkontrollrådet på dess nästa möte den 16 juni.

- Jag efterlyste den analys som görs vad gäller konsekvenser av ett så direkt svenskt engagemang på ockupationsstyrkornas sida. Kan detta göra svenskar och Sverige till måltavla för hämndlystna terrorister och på vilket sätt påverkar det trovärdigheten i Sveriges försvar av folkrätten? Frågorna är fortfarande obesvarade, säger Lars Ångström.

Skulle en politisk majoritet i exportkontrollrådet bifalla en utlåning av det svenska försvarets krigsmateriel så kan också ett visst politiskt ansvar utdömas.


Kontakt: Lars Ångström, 070-538 78 04
www.larsangstom.nu