Borås Stad

Oanmälda besök gav högt betyg för LSS-boendena i Borås

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 09:30 CEST

De boende har stort inflytande och delaktighet i sin vardag och det finns många aktiviteter. Personalen är lyhörd, lokalerna har god standard och insatserna doku­menteras föredömligt. Det är betygen i en granskning av LSS-bostäderna i Borås Stad.

- Oerhört bra, sammanfattar Annika Andersson, chef för Sociala omsorgs­förvaltningen i Borås Stad.

Sociala omsorgsnämnden har låtit en oberoende konsult granska LSS-boendena. Elva av de 47 boendena i kommunen har fått oanmälda besök och granskats efter ett antal kriterier. Det är bland annat inflytande och delaktighet, personalens kompetens, måltider, lokaler och aktiviteter.

Sex kommunala och fem boenden på entreprenad har granskats. Och oavsett driftsform hamnar betygen högt. På en 5-gradig skala får både kommunala och övriga boenden snittbetyg över 4 på alla kriterier utom måltiderna.

- I vissa avseenden är de kommunala något bättre, i andra avseenden är de enskilda något bättre. Sammantaget är det ett väldigt gott resultat för båda driftsformerna, säger Annika Andersson.

”Den samlade bilden är att brukarna har ett mycket starkt inflytande och själv­bestämmande utifrån vars och ens förmåga i samtliga besökta boenden”, konstaterar granskningen. Det högsta betyget i undersökningen gäller just de boendes inflytande, där både kommunala och boenden på entreprenad får snittbetyget 4,8.

För att förbättra betyget för måltider vill granskaren se mer kunskap om kost och hälsa hos personalen. Borås Stad har anställt en kostpedagog som arbetar med detta.

Mer information lämnas av Annika Andersson, tfn 0768-88 81 52. Hela under­sökningen finns att läsa på Borås Stads webbplats boras.se.