Centerpartiet i Västra Götaland

Oansvarigt att patienter får betala friska resenärers resor.

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 13:06 CEST

Kristina Jonäng, oppositionsråd för centerpartiet kommenterar de rödgrönas förslag till budget 2015 för Västra Götalandsregionen:

- Totalt sett är budgeten en abdikering. Ingen ambition av finansiera viktiga verksamheter och därmed inga långsiktiga signaler som kan locka personal att söka jobb och stanna i sjukvården. Den tunna och icke sammanhängande budgeten vittnar antingen om att (s), (v) och (mp) tröttnat på makten i Västra Götalandsregionen eller också anser man att verksamheterna ska förstatligas, säger Kristina Jonäng, (c) i en kommentar till de rödgrönas budget.

- (s), (v) och (mp) hycklar om kollektivtrafiken vilket leder till att sjukvården trängs undan.

Gång på gång sätts tak och restriktioner för intäkter till Västtrafik, vilket leder till panikåtgärder i kollektivtrafiken i slutet av varje budgetår och att resurser dras undan från sjukvården. Tyvärr verkar det som om budgeten för 2015 är uppbyggd på samma sätt, säger Kristina Jonäng, (c).

Det finns en bred överenskommelse om att kollektivtrafiken ska fördubblas för att minska utsläppen och rädda klimatet. En sådan kraftig utbyggnad kräver att resenärerna betalar mer på varje biljett. Det skapar intäkter till Västtrafik så att ständiga kvalitetshöjningar kan ske på bussar, tåg och spårvagnar. Ska pendlare lockas att resa alltmer kollektivt måste Västtrafik få ökade muskler i takt med ökat resande.

- Men (s), (v) och (mp) hycklar om kollektivtrafiken. De avstår från att ärligt berätta att Västtrafik behöver nya intäkter från resenärerna. Det leder till att (s), (v) och (mp) trixar med budgeten varje år. Ibland struntar de i att indexuppräkna biljettpriset, ibland sätter de tak på indexuppräkningen eller restriktioner på biljettprisökningar. För att kortsiktigt lösa finansieringen när Västtrafik urholkar sin ekonomi väljer de att ge ägartillskott i efterhand eller att smyghöja biljettpriset. Den politiska ledningen lotsas att de vill bygga ut kollektivtrafiken, men berättar inte om de obekväma besluten som krävs för att finansiera kollektivtrafiken. Så verkar upplägget vara även för 2015 års budget, fortsätter Kristina Jonäng, (c) gruppledare för Centerpartiet.

- Vi får signaler från (s) att enhetstaxa ska bli en fråga i valet. Om så är fallet är hyckleriet fulländat. Om man avser att införa enhetstaxa- varför har det inte genomförts under nuvarande mandatperiod?, frågar sig Kristina Jonäng, (c)

- Det värsta med att mörka om kollektivtrafiken är att sjukvården blir lidande. Den politiska (s), (v) och (mp)- ledningen har inga förslag för sjukvården, mer än att man avstår från effektivisering. Det är ett oerhört defensivt sätt att möta akuta och strukturella problem i sjukvården och drabbar patienter, anhöriga och anställda som är missnöjda med vården i flera avseenden.

- Centerpartiet bedömer att det behövs uppåt 6-7 procent i biljettprisökningar per år de närmaste åren för att klara finansieringen av kollektivtrafiken utan att det vältrar över kostnader på sjukvården. Det är allvarligt att politiska ledningen sätter tak som omöjliggör en finansiering av en modern kollektivtrafik, fortsätter Kristina Jonäng, (c).

- Sammantaget låter (s), (v), (mp) patienterna betala medan friska resenärer på bussen fortsätter att få stora ofinansierade subventioner på resan till jobbet. Det är oansvarigt, avslutar Kristina Jonäng, (c).