Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Oansvarigt av Sten Nordin att sälja ut Stockholms tillgångar till reapriser

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:19 CEST


Under den senaste mandatperioden har Sten Nordin fortsatt att sälja ut stockholmarnas gemensamma tillgångar. Anmärkningsvärt många av de försäljningar, ombildningar och avknoppningar som Sten Nordin har genomfört har varit riktigt dåliga affärer.
Vantörs hemtjänst, som i stadens regi gjorde en vinst på 2,7 miljoner kronor år 2007, såldes år 2008 för 69 500 kronor. Lägenheterna i fastigheten Vattuormen på Kungsholmen såldes för åtskilliga miljoner kronor mindre än marknadspriset – per lägenhet. Sammantaget handlar det om miljardbelopp som går förlorade för Stockholms skattebetalare.

- Våran grundprincip är att man ska bedriva en aktiv mark- och fastighetspolitik. Men den borgerliga majoriteten säljer ut Stockholms tillgångar urskiljningslöst av ideologiska skäl. Det är inte att ta ansvar för Stockholms mark- och fastighetsbestånd, säger Carin Jämtin.

- När det sedan visar sig att de gör direkt usla affärer genom att rea ut Stockholms tillgångar till underpriser är det ett oansvarigt agerande inför Stockholms skattebetalare. Det finns många viktiga investeringar man kunde gjort för dessa pengar, till exempel bygga nya förskolor eller satsa på förbättrad infrastruktur och fler cykelvägar, säger Carin Jämtin (S).

Intäkterna från affärerna används dessutom till att finansiera driften av verksamheterna. Det innebär att stadens ekonomi försvagas steg för steg. En kommun kan inte leva på sparat kapital hur många år som helst och Svensk Kommunrating har gett Stockholm bottenbetyg för detta sätt att hantera ekonomin.

- Samtidigt som den borgerliga majoriteten har sänkt skatten med 60 öre under mandatperioden lever man på det kapital som man får in från försäljningar som dessutom sker till reapris. Det är inte att ta ansvar för Stockholms ekonomi och framförallt inte för kommande generationer stockholmare, säger Carin Jämtin.

På den nya webben www.stockholmsrean.se som lanseras i dag kan du läsa mer om Sten Nordins dåliga affärer. Där presenteras också alla ombildningar och avknoppningar grafiskt på en karta, med möjlighet att se skillnad per fastighet mellan ombildningspris och försäljningspris.

Rapporten bifogas pressmeddelandet.


För ytterligare information, kontakta:

Ulrika Borg
Pressekreterare
076-12 29 308