Svenskt Näringsliv

Oansvarigt förslag från oppositionen

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 11:24 CET

- Oppositionens förslag om hur sjukförsäkringen ska utformas efter en eventuell valseger är oansvarigt eftersom det innebär en återgång till den tidigare ordningen, det vill säga inga tidsgränser och höjda ersättningsnivåer. Det säger Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren i en kommentar till det förslag som oppositionspartierna idag presenterar på DN Debatt.
Det akuta behovet av förändring av den tidigare sjukförsäkringen underströks bland annat av Socialförsäkringsutredningen, där utredaren Anna Hedborg konstaterade att ” En tidsgräns på ett år i sjukpenningen är nödvändig. Riktlinjer för sjukskrivningstider liksom en mer formaliserad prövning av arbetsförmågan kan också spela viktiga roller för att ge mer stadga åt sjukskrivningsprocessen.”

- Oppositionen väljer nu att gå i helt motsatt riktning. Samtidigt vill man att frågan ska utredas vidare för att förhindra att tidigare misstag upprepas. Vad detta innebär är oklart och något besked före valet är inte att vänta.

Sjukpenningens syfte är att erbjuda täckning för inkomstbortfall under temporär arbetsoförmåga till följd av sjukdom. Genom en tidig och återkommande bedömning av arbetsförmågan öppnas möjligheten att i vissa fall redan tidigt erbjuda insatser - vid sidan av de medicinska - för att medverka till en snabb återgång i arbete. Om en person är eller blir permanent arbetsoförmögen träder andra, permanenta ersättningsformer in: sjuk- och aktivitetsersättning.

- En bortre gräns för rätt till ersättning måste utformas med stor omsorg och görs inte utan diskussion om gränsdragningssvårigheter. Det är svårt men nödvändigt. Att återgå till den tidigare ordningen är oansvarigt.

- Rehabiliteringskedjan ställer stora krav på tillgänglighet och kompetens hos andra aktörer, i synnerhet på sjukvård och arbetsförmedlande- och omställningstjänster. Kedjan blir aldrig starkare än den svagaste länken. Om inte arbetsmarknadspolitiken tar vid och levererar där socialförsäkringen fyllt sin uppgift, blir arbetslöshetsförsäkringen den hållplats som sjukförsäkringen tidigare varit.

- De nuvarande reglerna anger riktningen: sjukförsäkringen ska vid sidan av ekonomisk trygghet leda till delaktighet i arbetslivet, inte till permanent frånvaro. Lösningen är således inte att återgå till ett system där sjukpenning eller rehabiliteringspenning blir substitut för en misslyckad omställning och där arbetsmarknadsproblem göms undan i sjukförsäkringen, säger Christer Ågren.

Ytterligare information:

Peter Isling, presschef, 08-553 430 19
Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och 55 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.