Oasmia Pharmaceutical AB

OASMIA BEKRÄFTAR ORPHAN DRUG DESIGNATION FÖR OAS-PAC-100 (MICELLÄR PAKLITAXEL)

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:41 CET

Oasmia har nu, i enlighet med tidigare lämnad information, formellt erhållit god-kännande från Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA om orphan drug designation för produkten OAS-PAC-100 för indikationen äggstockscancer. EMEA:s rapport stärker företagets position.

Som tidigare meddelats ansökte Oasmia i slutet av juli 2006 om orphan drug de-signation för produkten OAS-PAC-100 hos den europeiska medicinbyrån EMEA. Oasmia har nu erhållit ett formellt godkännnande och EMEA:s utlåtande. EMEA:s utlåtande anger att OAS-PAC-100 (micellär paklitaxel) innebär en potentiellt sig-nifikant fördel för patienter som är drabbade av sjukdomen, framför allt med tan-ke på förbättrad patientsäkerhet.

Utlåtandet är helt i enlighet med företagets förhoppningar och stärker Oasmias position för framtiden. Intresset för företagets onkologiportfölj har ökat markant under den senaste tiden.

Ytterligare besked kring registreringsprocessen för OAS-PAC-100 kommer att lämnas i februari 2007.

Oasmia Pharmaceutical (publ) är ett läkemedelsbolag baserat på de senaste koncepten inom bio-organisk kemi. Affärsidén är att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomar, med fokus på onkologi. Detta sker genom utveckling av semi-syntetiserade substanser som utvecklats inom Oasmia till en ny generation effektiva läkemedel för olika terapiområden. Oasmia är noterat på NGM Nordic OTC. Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com.

För ytterligare information, kontakta Britt-Marie Eriksson tfn: 018-50 54 40,
e-post: info@oasmia.com

Oasmia Pharmaceutical (publ) is a pharmaceutical company based on the latest concepts of bioorganic chemistry.