Oasmia Pharmaceutical AB

OASMIA FÅR ORPHAN DRUG DESIGNATION FÖR OAS-PAC-100 (MICELLÄR PAKLITAXEL)

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:22 CET

Den Europeiska Medicinbyrån EMEA har godkänt Oasmias ansökan om orphan drug designation för produkten OAS-PAC-100 på indikationen äggstockscancer. Godkännandet betyder ett 10-årigt skydd mot direkt konkurrens för indikationen när marknadstillstånd har erhållits. Marknaden är värderad till att överstiga 1 mil-jard euro. Godkännandet är ett stort steg för Oasmia och för företagets hela on-kologiportfölj. Beslutet publicerades i en press release från EMEA tisdagen den 14 november 2006.

I slutet av juli ansökte Oasmia om orphan drug designation för produkten OAS-PAC-100 hos den europeiska medicinbyrån EMEA. Ansökan har nu blivit god-känd av EMEA. Godkännandet betyder en exklusivitet för behandling av sjukdo-men med micellär paklitaxel i Europa och skydd mot direkt konkurrens från andra produkter.

Ungefär 100 000 kvinnor per år inom EU drabbas av äggstockscancer. Markna-den har beräknats till ett värde överstigande en miljard Euro.

OAS-PAC-100 är Oasmias första produkt som släpps på marknaden och kom-mer att vara ett mer effektivt behandlingsalternativ jämfört med befintliga meto-der. Den unika formuleringen av OAS-PAC-100 medför snabbare frisläppande av den aktiva substansen, ingen förmedicinering vilket är fallet hos de flesta befintli-ga metoder, högre doser och kortare infusionstider jämfört med de behandlingar som är tillgängliga idag.

Företaget är nu redo att inträda i nästa fas i utvecklingen av sin starka produkt-portfölj.

Oasmia Pharmaceutical (publ) är ett läkemedelsbolag baserat på de senaste koncepten inom bio-organisk kemi. Affärsidén är att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomar, med fokus på onkologi. Detta sker genom utveckling av semi-syntetiserade substanser som utvecklats inom Oasmia till en ny generation effektiva läkemedel för olika terapiområden. Oasmia är noterat på NGM Nordic OTC. Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com.

För ytterligare information, kontakta Britt-Marie Eriksson tfn: 018-50 54 40,
e-post: britt-marie@oasmia.com

Oasmia Pharmaceutical (publ) is a pharmaceutical company based on the latest concepts of bioorganic chemistry.