Oasmia Pharmaceutical AB

OASMIA ÖPPNAR NYTT AFFÄRSOMRÅDE, ANIMAL HEALTH

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 10:38 CET

Oasmia Pharmaceutical kommer under mars månad att starta en ny division, Animal Health. Avdelningen kommer främst att inrikta sig på utveckling och marknadsföring av onkologiprodukter för sällskapsdjur där marknadspotentialen bedöms som mycket stor.

Cancer hos sällskapsdjur har under senare år fått ökad uppmärksamhet. Stort intresse finns från både veterinärer och djurägare att ta fram behandlingsmetoder mot denna sjukdom. Antalet djur har ökat, samtidigt som djuren i genomsnitt lever längre. Cancerrisken ökar också markant med stigande ålder. Marknadspotentialen bedöms mycket stor för onkologiprodukter för sällskapsdjur.

Efter mycket positiva signaler från kliniska studier har Oasmias ledning beslutat att starta en ny division i företaget: Animal Health. Ledningen bedömer att marknaden kommer att globalt växa mycket starkt under de nästkommande sex till tio åren. Oasmias sortiment och produktportfölj bedöms också som mycket konkurrenskraftig på den relativt nya marknaden. Mer information kommer under mars månad.

Oasmia Pharmaceutical (publ) är ett läkemedelsbolag baserat på de senaste koncepten inom bio-organisk kemi. Affärsidén är att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomar, med fokus på onkologi. Detta sker genom utveckling av semi-syntetiserade substanser som utvecklats inom Oasmia till en ny generation effektiva läkemedel för olika terapiområden. Oasmia är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com.

För ytterligare information, kontakta kommunikationsansvarig Britt-Marie Eriksson VP tfn: 018 - 50 54 40, e-post: Britt-Marie@oasmia.com.

Oasmia Pharmaceutical (publ) is a pharmaceutical company based on the latest concepts of bioorganic chemistry.