Skogssällskapet

Oavgjord Gudrundom även i hovrätten

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 13:43 CET

Även i hovrätten blev det oavgjort i Gudruntvisten mellan Värnamo kommun och Skogssällskapet. Rätten står fast vid att pristillägg skulle betalas till Värnamo kommun efter orkanen Gudrun. Däremot får inte kommunen rätt i sitt påstående att virkespriserna borde ha varit högre.

Flera år efter orkanen Gudrun inledde Värnamo kommun en tvist med sin skogsförvaltare Skogssällskapet om virkespriser och pristillägg. Det blev oavgjort i tingsrätten – parterna vann var sin del. Då överklagade Skogssällskapet en del av domen och Värnamo kommun en annan. Nu har hovrätten fastställt tingsrättens dom.

– Vi ville pröva ett antal principiellt viktiga frågor, säger Skogssällskapets koncernchef Svante Scherman. En sådan var att Jönköpings tingsrätt jämställde orkanen Gudrun med andra stormar och inte klassade den som katastrof. Det torde de vara ganska ensamma om. EU klassade t.ex. Gudrun som en "större naturkatastrof" – och gav Sverige 82 miljoner euro i katastrofstöd. Därför borde force majeure ha gällt, hävdade vi. Hovrätten gick dock på samma linje som tingsrätten.

 Kommer ni att överklaga hovrättsdomen?

– Vi ska först analysera domen ordentligt, säger Svante Scherman. Sedan får vi se.

Kontakt:
Svante Scherman, koncernchef: Tel: 0771-22 00 44.
E-post: svante.scherman@skogssallskapet.se

Malin von Essen, kommunikatör: Tel: 0771-22 00 44.
E-post: malin.vonessen@skogssallskapet.se

 

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige och Lettland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 8 miljoner kronor till forskning.