Obducat

OBDUCAT FÅR CENTRALT NIL-PATENT BEVILJAT I EUROPA OCH KINA

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:36 CET

Obducat har beviljats patent i Europa och Kina för sin världsunika Soft Press funktion, vilken utgör en mycket viktig del i Obducats NIL-teknik (nanoimprintlitografi). Tekniken ger en klar prestandafördel jämfört med konkurrerande tekniker. Mönsteröverföringen med Soft Press möjliggör jämnt tryck över stora ytor och skapar små precisa strukturer i tunna polymerlager med mycket hög densitet. Soft Press funktionen har också fördelen att den ger hög repeterbarhet av imprintresultatet, vilket är mycket viktigt vid industriell tillverkning och leder därmed till hög kostnadseffektivitet.

Patentet avser en lösning som gör det möjligt för kunderna att nå ett mycket jämnt tryck över stora ytor vid tillverkning av strukturer med Obducats NIL-teknik. Soft Press funktionen medför att kunden kan tillverka strukturer i mycket tunna polymerlager, vilket för konkurrerande tekniker involverar ett flertal extra processteg som i sin tur ökar kassationsnivån och därmed kostnadsnivån. Det är även möjligt att tillverka strukturer med mycket hög densitet utan att förlora kontrollen över dimensionerna vid den fortsatta tillverkningsprocessen. Soft Press funktionen ger också en mycket hög repeterbarhet i imprintresultatet vilket är oerhört viktigt vid industriell tillverkning. Processnoggrannheten är avgörande för den övergripande kostnadseffektiviteten vid tillverkning av elektronikprodukter i stora mängder.

Obducats VD Patrik Lundström kommenterar:

" Detta är en av de absolut viktigaste hörnstenarna i vår NIL-teknik eftersom Europa och Kina är viktiga tillverknings- och avsättningsmarknader för elektronikprodukter i konsumentledet. Soft Press funktionen möjliggör bland annat produktion av de komponenter som ingår i Samsungs elektronikprodukt som lanseras i maj i år på konsumentmarknaden."

En väldigt aktuell komponenttyp som ryms inom applikationsområdet optoelektronik är lysdioder (Light Emitting Diodes). Denna komponenttyp har redan börjat användas i t ex den bakre belysningen på bilar. Fördelarna är bl a lägre strömförbrukning och att de tänds snabbare än en tradtionell lampa. De lysdioder som används i bilar och som är tänkta att användas generellt för belysning i allmänhet är så kallade HB-LED (High Brightness LED) samt även Ultra HB-LED. Dessa högintensitetsdioder tillverkas i ett annat material än de traditionella lysdioderna vilket medför ett behov av en annan produktionsteknik. Obducats NIL-teknik har visat sig vara mycket väl lämpad för tillverkning denna nya typ av lysdioder. Redan år 2007 kommer det att behöva tillverkas 3,3 miljoner substrat (The Yole Dévelopment Magazine, March 2006) för tillverkning av högintensitetsdioder.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38 Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 - 88 72 45

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com


Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.