Obducat

Obducat har fått strategisk order på Nil-maskin för pilotproduktion

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 10:34 CEST

Obducat AB har erhållit en strategiskt viktig order avseende en NIL-maskin för pilotproduktion. Ordern, som även avser produktion av stamper, har tecknats med ett företag i USA. För Obducat är ordervärdet cirka 3,5 miljoner SEK.

Ett sekretessavtal som finns på begäran av kunden förhindrar Obducat att lämna detaljer kring affären. Dock meddelar kunden att denne har för avsikt att producera optiska komponenter med hjälp av Obducats utrustning. Målsättningen för kunden är att inom 1-2 år komma igång med NIL-baserad massproduktion.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Lundström, VD, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38 Johan Boman, Finanschef, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 30


Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com


Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.