Obducat

OBDUCATS KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OCH OPTIONSRÄTTER 2004/2007

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 17:40 CET

· European Nano Invest AB har påkallat konvertering och optionsutnyttjande
· Sista dag för konvertering och optionsutnyttjande är den 28 februari

Som tidigare kommunicerats löper Obducats konvertibla förlagslån 2004/2007 ("Konvertiblerna") och optionsrätter 2004/2007 ("Optionsrätterna") ut den 31 mars 2007. Sista dag för påkallande av konvertering av Konvertiblerna respektive nyteckning av aktier med stöd av Optionsrätterna är den 28 februari 2007, dvs. på onsdag. Handeln i Konvertiblerna och Optionsrätterna upphörde den 21 februari 2007.

Hittills har innehavare av Konvertibler motsvarande nominellt cirka 19,3 miljoner kronor påkallat konvertering till och med fredagen den 23 februari. Konvertibellånet uppgår till sammanlagt cirka 54,1 miljoner kronor. Bland de innehavare som påkallat konvertering - avseende hela sitt innehav - finns European Nano Invest AB och styrelsens ordförande, Henri Bergstrand med familj och bolag. De sistnämnda har även påkallat utnyttjande av samtliga sina Optionsrätter. Påkallanden av optionsutnyttjande har skett i stor utsträckning även av andra innehavare. Sammanräkning pågår.


För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38
Henri Bergsstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45Om Obducat AB
Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.
Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.