Rikspolisstyrelsen

Obehöriga på taket på polishus i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 14:51 CEST

I lördags den 1 oktober konstaterades att obehöriga personer befunnit sig på taket på polishuset "Gasklockan" på Porslinsgatan 6 i Malmö.

Den 1 oktober vid 11:00-tiden observerar personal från polishusets väktarbolag en lina som hänger ner från taket på polishuset på den del av huset som ligger mot Exercisgatan. Polispatrull skickas till platsen där piketpolis konstaterar att linan är av typen som ingår i klättringsutrustning. På taket konstateras att linan har dragits runt ett betongfundament och märken på väggen tyder på att någon person har klättrat nerför repet. Händelsen resulterar i att taket blir genomsökt av bombhund och teknisk personal.

Polishuset är byggt i vinkel där de tre översta våningarna i den angränsande vinkeln tillhör Kriminalvårdsstyrelsen där häktet inryms. I samband med att händelsen initierades, kontaktades och informerades häktespersonalen varvid samtliga intagna låstes in i sina celler.

Troligt är att gärningsmannen/männen tagit sig upp på taket via byggnadsställningar på en fastighet som gränsar till polishuset. Ärendet har resulterat i en brottsanmälan med rubriceringarna, Förberedelse till sabotage alternativt Främjande av flykt samt Brott mot lagen om skydd för samhällsviktiga byggnader.

På vilket sätt gärningsmännen har kunnat undgå upptäckt av det skalskydd som finns i polishuset och på taket är i nuläget okänt. Ärendet handläggs av spaningsroteln i polisområde Malmö.

Lars Mahler