New Nordic Healthbrands AB

Obemärkt återhämtning i New Nordic

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 08:51 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2011-24/bbb-2011-24.htm#NewNordic

- Förbättrar omsättning och resultat och ser ljust på framtiden

New Nordic, som stötte på motgångar under 2010 och vars aktiekurs då halverades, har under 2011 visat en klart positiv utveckling. Aktiemarknaden har dock inte tagit någon notis om detta och fortsätter handla aktien strax över bottennivån.

God försäljningstillväxt
Omsättningen ökade under niomånadersperioden med 5,7 procent, eller räknat i lokala valutor goda 13,6 procent. En stor del av tillväxten kommer från USA och Kanada, där bolaget också har fortsatt höga förväntningar och ser en mycket stor potential för de närmaste åren.

Även övriga Europa uppges ha utvecklats väl medan klimatet i Norden beskrivs som fortsatt "utmanande".

Siffrorna för perioden januari till september 2011 i sammandrag:

      • Omsättning: 151,3 Mkr (143,1), +5,7%
      • EBITDA: 13,2 Mkr (9,3)
      • Resultat efter finansnetto: 5,6 Mkr (-0,6)
      • Vinst per aktie: 0,47 (-0,27)

Siffrorna för det tredje kvartalet isolerat:

      • Omsättning: 51,6 Mkr (46,7), +10,5%
      • EBITDA: 6,1 Mkr (5,1)
      • Resultat efter finansnetto: 4,0 Mkr (1,1)
      • Vinst per aktie: 0,17 (0,03) 

Aggressiv avskrivning av immateriella tillgångar
Värt att notera är att bolagets immateriella tillgångar är små, 15,2 miljoner kronor vid tredje kvartalets utgång, men skrivs av i snabb takt vilket belastar resultatet även om det förstås inte är kassaflödespåverkande.

Redan under slutet av nästa år kommer dock tillgångar motsvarande en avskrivning om över 4 miljoner kronor årligen vara helt avskrivna och därmed förbättra rörelseresultatet med samma siffra.

Växande kundfodringar tär på likviditeten
Balansräkningen är fortsatt ansträngd och ett allt större kapital har under året bundits upp i kundfordringar. Bakom det uppges framförallt betalningsrutinerna hos den största kunden i USA ligga. New Nordic får som ny aktör inte betalt vid leverans till distributören utan först vid vidareleverans till butik.

Tidigare hoppades bolaget att detta skulle ändras under innevarande år, men Karl Kristian Jensen säger nu till beQuoted att han istället förväntar sig normala betalningsrutiner under våren.

Ett slimmat lager och det positiva resultatet har gjort att bolaget ändå nått ett positivt kassaflöde och under året amorterat ned långfristiga räntebärande skulder med en tredjedel till dagens 6 miljoner kronor. 

Tillfälligt svagare bruttomarginal
En negativ överraskning i tredje kvartalets rapport var bruttomarginalen som under kvartalet uppgick till 59,5 procent, vilket kan jämföras med första halvårets 64,0 procent.

Anledningen uppges vara kassation av äldre varor tillsammans med en ofördelaktig försäljningsmix. Båda väntas vara tillfälliga och målsättningen är fortsatt en bruttomarginal på 67 procent på sikt.

Eye-Q till Kanada
Under kvartalet har storsäljaren Eye-Q lanserats i Kanada. Eye-Q är en av Equazen (ägt av schweiziska Vifor Pharma) utvecklad Omega-3 produkt som New Nordic har försäljningsrättigheterna till i Norge, Sverige och Kanada.

Eye-Q säljer för i storleksordningen 30 miljoner kronor årligen i Norge och Sverige och förhoppningen är att om några år nå en försäljning på hälften av det i Kanada.

Intressant turn-around kandidat 
Hittills under 2011 har New Nordic visat en hygglig tillväxt och positiva resultat. beQuoted förväntar ett fjärde kvartal i samma anda.

Under 2009 och 2010 trycktes fjärde kvartalets resultat ned av höga externa kostnader. Enligt vd Karl Kristian Jensen beror det på tillfälligheter snarare än säsongsvariationer och ska därför inte behöva upprepas.

Kommande ändrade betalningsrutiner i USA och ett fortsatt positivt resultat bör förbättra likviditeten och beQuoted tror att bolaget därför klarar sig utan någon defensiv nyemission.

På ett par års sikt ser vi det som fullt möjligt att rörelseresultatet når 20 miljoner kronor och i ett sådant scenario ser dagens börsvärde omkring 45 miljoner kronor aptitligt ut.

Med en fortsatt ansträngd likviditet, en volatil resultathistorik och en illikvid aktie må det vara för tidigt att slå på stora köptrumman för New Nordic. beQuoted tror dock att en kraftig omvärdering väntar, förutsatt att nuvarande utveckling fortsätter.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com