ReadSoft

Oberoende energibolag tecknar avtal med ReadSoft värt över 2,8 MSEK för automatisk fakturahantering

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 11:37 CEST

Den nordamerika-baserade organisationen har valt ReadSofts automatiska fakturahanteringslösning för att effektivisera sin fakturahanteringsprocess i Oracle E-Business Suite för att få bättre kontroll över sina processer och växande fakturavolymer. Avtalet är värt över 2,8 MSEK  och tecknades under det tredje kvartalet 2012.

Med fakturahanteringsdivisioner spridda över den nordamerikanska kontinenten strävade detta ledande olje- och gasbolag efter att centralisera och effektivisera sin fakturahanteringsverksamhet för att kunna hantera växande fakturavolymer. Företaget växer snabbt och för att fakturahanteringsavdelningen ska kunna hantera de ökade volymerna utan att behöva utöka personalen och få högre kostnader så letade företaget efter en robust, skalbar, automatisk samt enkel fakturahanteringsplattform att använda som kunde ersätta deras befintliga system.

Kunden valde ReadSofts automatiska fakturahanteringslösning på grund av dess inbyggda tillförlitlighet och skalbarhet. ReadSofts automatiska fakturahanteringslösning är validerad via ”Oracle Validerad Integration” och erbjuder en säker investering för organisationer som vill förbättra sina befintliga Oracle E-Business Suite-miljöer med låg risk, samt med smidiga implementeringscykler, framtida uppgraderingar och med support- och underhållstjänster. Både kundens IT- och fakturahanteringsavdelningar uppskattade lösningens användarvänliga gränssnitt och moderna arkitektur som utnyttjar Oracles Fusion Middleware.

-Papper är än idag ett kostsamt hinder för växande företag utan skalbara processer på plats för att stödja framgångsrik expansion, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Sedan 1991 har vi samarbetat med slutkunder för att ersätta pappersdriven ineffektivitet med automatiserade rutiner som främjar tillväxt inom fakturahanteringsavdelningar och servicecenters genom att låta dem hantera större fakturavolymer samtidigt som de minskar sina kostnader, avslutar Per Åkerberg. 

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-10-12 kl 11:00.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.