Länsförsäkringar

Oberoende majoritet i Länsförsäkringar Livs nyvalda styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 09:09 CEST

Vid dagens bolagsstämma i Sundsvall anmäldes ny styrelse i Länsförsäkringar Liv. För att säkerställa självständighet och integritet består en majoritet av ledamöterna i styrelsen av oberoende ledamöter.

Externa ledamöter:
Carl-Göran Myrin, f 1941, fd VD Siemens-Elema AB, (omval)
Christina Ramberg, f 1962, professor i handelsrätt Göteborgs universitet (omval)
Cecilia Stegö Chilò, f 1959, verksam inom media och kommunikation, bland annat som ledarskribent och specialreporter på Svenska Dagbladet, styrelseledamot i bland annat Spendrups Bryggeri AB (nyval)
Per Vilén, f 1948, VD Furnco AB, (omval)

Ledamöter utsedda av Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening:
Gunnar Wetterberg, f 1953, utredningschef SACO, (nyval)
Karin Åkesson-Renholm, f 1955, advokat, (nyval)

Övriga ledamöter:
Ann-Christine Norrström, f 1952, VD Länsförsäkringar Uppsala, (omval)
Ann-Marie Pålsson, f 1951, docent i nationalekonomi Lunds Universitet, riksdagsledamot, fr.o.m. maj/juni 2004 vice styrelseordförande Länsförsäkringar Skåne, (omval)
Johan Svedberg, f 1948, VD Länsförsäkringar Jönköping, (omval)
Anders Östryd, f 1953, VD Östgöta Brandstodsbolag, (omval)

Ordförande:
Tommy Persson, f 1948, ordförande, VD Länsförsäkringar AB (omval)

Vice styrelseordförande kommer att utses bland de oberoende ledamöterna.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Östlund 070-553 12 82
Informationschef Länsförsäkringar AB
mikael.ostlund@lansforsakringar.se


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.