COT-Clean Oil Technology AB

OBEROENDE TESTRESULTAT ÖPPNAR FÖR OEM-AFFÄRER MED COT OIL REFINER SYSTEMTM

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:15 CEST

Tester hos AVL Motortestcenter AB i Haninge bevisar de unika egenskaperna hos COT Oil Refiner System(tm), avseende reduktion av skadligt vatten och bränslerester i motoroljan hos etanolmotorer under drift. Systemet ligger helt rätt i tiden för fordonsindustrin och AVL-rapporten är ett tungt argument i de diskussioner som förs med flera tillverkare.

Bakgrund
Vid kallstarter och kortare körsträckor absorberar E 85 en avsevärt ökad mängd vatten och bränsle i motoroljan. Detta resulterar i kraftig utspädning av motoroljan. Med stora mängder etanol och vatten i oljan ökar risken för motorskador och rostbildning i motorn. Om motoroljan kan renas från bränslerester och vatten under drift minskar risken för sådana problem.

Testet
COT gav AVL uppdraget att testa hur effektivt COT Oil Refiner System(tm) kan eliminera problemen med bränsleutspädning. Testet utgick ifrån ett av de vanligaste körfallet i Sverige under vintertid: Man kallstartar sin bil hemma på morgonen, kör barnen till dagis eller skolan. Startar igen och kör vidare till arbetet eller till en parkeringsplats vid tåg/buss-station. Sedan kör man samma sträck¬ning hem på kvällen. Vid testet som pågick under en månads tid, användes två bilar av samma märke och modell, en med och en utan COT Oil Refiner System(tm) installerat. Oljeprov som analyserades i laboratorium togs kontinuerligt under testperioden.

Resultat
Det sammanlagda resultatet av testerna visar att bilen utan COT Oilrefiner System(tm) hade 150% mer vatten och 50% mer bränsle kvar i oljan vid de aktuella körfallen. "Testet visar tydligt att COT-systemet klart reducerar mängden skadligt vatten och bränslerester i motoroljan hos etanol¬fordon" säger Morgan Ryhman, vd för COT och tillägger: "Vi har redan tidigare förstått att vårt system är effektivt för rening av oljan i etanolfordon. Nu har vi det klart bevisat. Tekniken ligger helt rätt i tiden för fordonsindustrin och med den inriktning vi har nu kommer detta att leda till affärer i OEM-sektorn."

Om AVL
Med sina 4.200 anställda är AVL världens största privata företag för utveckling av förbränningsmotorer och hybridsystem samt tester och simulationer, för världens ledande tillverkare av personbilar, lastbilar och marin motorer. I Sverige är man drygt 200 anställda i Haninge utanför Stockholm, Södertälje och Göteborg. Här är man bl a specialiserade på utveckling av förbrännings¬motorer, forskning och provning kring emissioner och bränslen. För fullständig information om testet och resultaten hänvisas till rapporten: Cold start / short trip testing with COT equipment in FlexFuel vehicle. För mer information om AVL, gå in på www.avlmtc.com

För mer information kontakta info@cot.se


COT - Clean Oil Technology AB's affärsidé är att utveckla, tillverka, sälja och marknadsföra produkter som ger stora miljömässiga och ekonomiska besparingar vid användning inom system med smörjoljor och hydrauloljor på en global marknad.