Allokton

Obligationsägarna i Allokton Properties AB och Allokton Properties II AB har röstat ja till konvertering

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 08:48 CET

Obligationsägarna i Allokton Properties AB och Allokton Properties II AB har idag avhållit möte för att ta ställning till de rekonstruktionsförslag som tillsänts obligationsinnehavarna. Rekonstruktionsförslagen offentliggjordes vidare via pressmeddelande den 15 oktober och har sedan detta datum även stått att finna på bolagets hemsida www.allokton.se.

Obligationsinnehavare motsvarande 85,16 % av de totala utestående obligationerna i Allokton Properties AB var närvarande på mötet. Samtliga röstade ja till det framlagda rekonstruktionsförslaget.

Obligationsinnehavare motsvarande 86,65 % av de totala utestående obligationerna i Allokton Properties II AB var närvarande på mötet. Samtliga röstade ja till det framlagda rekonstruktionsförslaget.

- Det är mycket glädjande att konstatera att obligationsägarmötena idag enhälligt har beslutat att konvertera obligationer om sammanlagt nominellt SEK 367 miljoner till preferensaktier. Därmed är en av de grundläggande förutsättningarna uppfyllda avseende arbetet med att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiell struktur för Allokton, säger Jakob Johansson, styrelseledamot och ägare.

Då Allokton AB äger Allokton Properties AB samt Allokton Properties II AB så har innehållet i detta pressmeddelande inverkan på dessa två bolag. Pressmeddelandet skickas därför även till OMX Köpenhamn där de två nämnda bolagen har obligationer noterade och upptagna till handel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, ägare och styrelseledamot

+46-(0)735060707

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.