Allokton

Obligationsinnehavarna i Allokton Properties AB och Allokton Properties II AB kallas till möte

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 07:44 CEST

Innehavarna av de obligationer som givits ut av Allokton Properties AB har kallats till möte den 1 november 2010 kl 09:00 i Köpenhamn.

Innehavarna av de obligationer som givits ut av Allokton Properties II AB har kallats till möte den 1 november 2010 kl 12:00 i Köpenhamn.

Material finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.allokton.se.

Då Allokton AB äger Allokton Properties AB samt Allokton Properties II AB så har innehållet i detta pressmeddelande inverkan på dessa två bolag. Pressmeddelandet skickas därför även till OMX Köpenhamn där de två nämnda bolagen har obligationer noterade och upptagna till handel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Jakob Johansson, ägare och styrelseledamot

+46-(0)735-06 07 07

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.