Paroc

Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter fr.o.m. juli 2013: Parocs produkter för teknisk isolering är nu CE-märkta

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 14:35 CEST

CE-märkning enligt EU-kommissionens byggproduktförordning (CPR, Construction Products Regulation) blir obligatorisk från och med 1 juli 2013. Paroc Group, marknadsledare inom brandsäkra och energieffektiva stenullslösningar, har CE-märkta produkter enligt harmoniserade produktstandarder sedan 2002.

I höst utvidgades CE-märkningen till att omfatta Parocs produkter för teknisk isolering. De används för isolering av VVS system, industriapplikationer, lagringstankar med tillhörande utrustning samt olika kundspecifika lösningar.

"Den viktigaste utgångspunkten i vår produktutveckling är att – tillsammans med våra kunder – utforma den bästa möjliga lösningen för olika användningsområden, med fokus på brandsäkerhet, hälsoaspekter och energieffektivitet, samt enkel hantering och installation" säger Jim Lindström , Business Area Manager HVAC på Paroc Teknisk isolering.

"Isolering av värme- och ventilationssystem, liksom isolering av klimatskärmen, har blivit allt viktigare både vid utformning och uppförande av en byggnad" fortsätter Lindström. "Med CE-märkta produkter löper kundens byggprojekt smidigare eftersom alla berörda kan vara säkra på att produkten har de egenskaper som deklareras."

Standarden som gäller produkter för teknisk isolering av mineralull (SS-EN 14303) beskriver de obligatoriska och frivilliga produktegenskaper som ska deklareras. För att bli CE-märkt måste en produkt testas åtminstone avseende värmeisolering, brandegenskaper, mått och toleranser, beständighet och hållbarhet. Tillverkare kan själva bestämma om de även vill testa andra produktegenskaper, t.ex. användningstemperatur och tryckkapacitet.

CE-märkningen kontrolleras av en oberoende tredje part (även kallad "notified body") som är auktoriserad att utföra kvalitetskontroll av produkter och produktion. VTT Expert Services Oy – som tredje part – inspekterar varje Paroc-fabrik två gånger per år.

Parocs stenullsprodukter är också EUCEB-certifierade, vilket garanterar att de biologiskt nedbrytbara fibrerna inte medför några som helst hälsorisker.

För mer information kontakta:

Jim Lindström, Business Area Manager HVAC, Paroc Teknisk isolering,
tel. +46 (0)500 46 93 93, jim.lindstrom@paroc.com

Maria Mehner, Chef Marknadsföring Skandinavien,
tel. +46 (0)500 46 91 78, maria.mehner@paroc.com

Om CE-märkning

CE-märkningen är baserad på EU-kommissionens byggproduktdirektiv (CPD, Construction Products Directive) och på byggproduktförordningen (CPR, Construction Products Regulation) som antogs 2011 och som kommer att ersätta byggproduktdirektivet 2013. CE-märkningen omfattar alla byggprodukter som produceras för att ingå som en permanent del av en byggkonstruktion. CE-märkningen är obligatorisk och förväntas stärka den fria rörligheten för byggprodukter inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

CE-märkningen är en hjälp för alla som beslutar om inköp av byggprodukter och alla som använder produkterna, och ger på ett standardiserat sätt information om egenskaper som krävs enligt den tillämpliga harmoniserade produktstandarden. En tillverkare som har rätt att använda CE-märkningen garanterar också att nödvändiga kvalitetskontroller och test genomförs i produktionen.

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2011 var EUR 405 miljoner och antalet anställda 1 990.