Vägverket

Obligatorisk grundutbildning och fortbildning för yrkesförare i Europa från hösten 2008

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:01 CEST

En ny lag börjar gälla hösten 2008 som berör alla yrkesförare som kör tung lastbil eller buss (behörighet C/CE och D/DE) samt företagare inom branschen. För alla nya yrkesförare blir det obligatoriskt med grundutbildning. Alla yrkesförare som kör sådana fordon ska dessutom regelbundet gå en fortbildning.

De nya kraven införs samtidigt i alla EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein. Kraven tillämpas från den 10 september 2008 för yrkesförare som kör persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för yrkesförare som kör tung lastbil.

- Behovet av fördjupad och förstärkt kompetens hos yrkesförare har växt sig allt starkare. Det kommer ständigt nya fordonstyper och nya lagar och regler som ställer nya krav på yrkesförarna. Det är viktigt att förarna fortlöpande utvecklas i yrket så att buss- och godstrafiken blir trafiksäker och funktionell, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Grundutbildningen blir 280 timmar för bussförare som är under 23 år och för lastbilsförare som är under 21 år. Yrkesförare som är äldre än så ska gå 140 timmar. Utbildningen avslutas med ett prov, och när provet är godkänt utfärdar Vägverket ett yrkeskompetensbevis. Förare som redan har körkort med behörigheter förtunga fordonnär kraven införsbehöver inte gå den obligatoriska grundutbildningen.

Alla yrkesförare som kör lastbil eller buss ska gå 35 timmars fortbildning vartfemte år för att upprätthålla sin yrkeskompetens och behålla sitt yrkeskompetensbevis.

- Från bussbranschen välkomnar vi att man på det här sättet tydligt visar hur viktig en gedigen grundutbildning och fortlöpande fortbildning är för att klara de krav som idag ställs i bussföraryrket. säger Anna Grönlund, förbundsdirektör på Svenska Bussbranschens Riksförbund.

-Samtidigt gör de ökande kraven att färre personer kommer att ha möjlighet bli bussförare. Och det i ett läge när branschen behöver rekrytera många nya förare. Branschens krav på sänkt förarålder i kombination med gymnasieutbildning för buss- och taxiförare blir än mer aktuellt.


Ytterligare information lämnas av:

Projektledare Eva Lundberg, Vägverket verksamhetsområde Samhälle, Borlänge tel 0243 - 756 84

Göte Persson, Svenska Bussbranschens Riksförbund, tel 08 - 070-595 46 61.

Ytterligare information finns på Vägverkets hemsida, www.vv.se/ykb och på Svenska Bussbranschens Riksförbunds hemsida www.bussbranschen.se .