Landstinget i Jönköpings län

OBS! Ny tid för presskonferens - Konferens för att förhindra självmord

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 17:25 CEST

Konferens för att förhindra självmord

Den 12-13 oktober kommer 250 personer från hela landet till Jönköping för att delta i en stor konferens om suicidprevention. Detta är den femte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention som arrangeras i Sverige och den här gången hålls konferensen i Jönköping, i aulan på Länssjukhuset Ryhov. Arrangör är Självmordspreventiva nätverket i sydöstra regionen. I samband med lunchen onsdag 12/10 anordnar vi en presskonferens.

Tid för presskonferens: Onsdag 12/10 klockan 13:00-13:30.

På presskonferensen deltar Monika Albertsson från Socialstyrelsen som berättar om regeringsuppdraget om det nationella programmet för suicidprevention, Ing-Marie Wieselgren, huvudsekreterare i psykiatrisamordningen och professor Jan Beskow, som är en av Sveriges främsta suicidexperter.

Givetvis är ni även välkomna att lyssna på föreläsningarna och besöka posterutställningen. Hela programmet finns nedan.

Kontaktperson: Annika Pettersson, vårdutvecklare, psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov,
telefon:036-32 12 53.

Program

Onsdag 12 oktober

09:00 Registrering och kaffe

09:45 Sjukvårdsdirektör Karl-Gustav Bartoll hälsar alla välkomna.

Föreläsningar:

- Regeringsuppdrag om Nationellt program för suicidprevention. Monica Albertsson, Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, enhetschef.


-Hur ser vi till att det som inte får hända inte händer? Ing-Marie Wieselgren, huvudsekreterare, Psykiatrisamordningen.


-Suicidalitetens språk – ett nytt grepp på suicidprevention. Jan Beskow, professor, Västsvenska regionala nätverketUppföljande dialog med diskussion och frågor.13:00- 14:00 Lunch14:00 Nätverksarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Danuta Wasserman, professor för

NASP-Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.15:00 Förhandling vid hot om suicid. Christer Jansson, polismyndigheten i Stockholm.16:00 Kaffe16:30 Aktuella avhandlingar:
”To Leave it All Behind”. Stig Söderberg, överläkare vid psykiatriska kliniken Umeå.

”Depression and Suicidal Behavior in Uganda”. Danuta Wasserman, professor NASP.

”Understanding Suicidality: Experiences of Suicide Attempters and Risk Factors for Suicide". Ellenor Mittendorfer Rutz, doktorand, Karolinska Institutet, Stockholm.

”Perinatal and familial risk factors of suicidal behaviour in Swedish youth”. Katarina Skogman, doktorand, Lunds Universitetssjukhus.13 oktober 2005

08:30 Akuta insatser och uppföljning vid plötslig död i familjen. Lars Widén, kurator och Ken Chesterson, psykolog vid Barntraumateamet i Norrköping.09:15 Information och kontakter vid dödsfall ur rättsmedicinsk synvinkel. Lotta Nordén Pettersson,

sjuksköterska, Rättsmedicinalverket i Linköping.10:00 Kaffe10:30 Samhällskostnader och suicid. Jan Berglöf, Räddningsverket.11:30 Räddningstjänstens del i insatsen vid hot om suicid. Samarbete, larmplaner och akuta åtgärder

räddar liv. Göran Melin stf. räddningschef vid räddningstjänsten i Jönköping.12:00 Är en snabbare insats av räddningstjänsten lönsam? Björn Sund, biträdande forskare i nationalekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.12:30 Samverkan mellan primärvård och psykiatri i Jönköpings län. Maria Mauritz, distriktsläkare och

allmänläkarkonsult, primärvården i Jönköping.13:00-14:00 Lunch14:00 Hur mår mamma? De bortglömda barnen! Visning av en animerad film som är utbildningsmaterial för

anhöriga, vårdpersonal, vårdgrannar och skola. Åse-Lill Jakobsen och Elisabeth Nilesson, skötare och

barnombud på psykiatriska kliniken i Eksjö.14:15 Tid för de regionala nätverken att träffas i grupprum inklusive kaffe.15:30 Summering från nätverken och avslutning av konferensen. Jan Beskow och Danuta Wasserman.16:00 AvslutningPosterutställning

Posterutställning finns i Cymbalen och Spegelsalen vid restaurang Matilda. Välkomna att besöka denna i samband med kaffe och lunch.


Anna-Lena Bengtsdotter
Informationschef Jönköpings sjukvårdsområde
Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 5
551 85 Jönköping
anna-lena.bengtsdotter@lj.se
036-32 10 26, 0703-82 10 26
www.lj.se/ryhov