Region.Västerbotten

OBS NY TID! Pressträff torsdag 30/1 - Ska vi skajpa? - ett lärplatteprojekt mellan hem och skola

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2014 11:41 CET

Välkommen till pressträff för presentation av projektet Ska vi skajpa?

– I vårt projekt Ska vi skajpa? har vi använt oss av lärplattor eftersom det är ett fantastiskt digitalt verktyg för pedagogisk dokumentation i förskolan och lätt att använda för små barn som ännu inte kan skriva, säger Jenny Engström, mediepedagog på Mediacenter vid Region Västerbotten.

Tillsammans med barn och deras pedagoger från fyra förskolor i länet har Mediacenter vid Region Västerbotten under 2013 jobbat med lärplatteprojektet Ska vi skajpa?

– Förskolebarn i åldern ett till fem år är en ung IT-medveten generation och förskolan ska enligt läroplanen ge barnen en möjlighet att få ta del av ny teknik, alla bör få samma chans att hantera den i sin egen lärande utveckling, säger Jenny Engström. 

Barnen har i projektet fått lära sig använda gratisprogrammet Skype för att kommunicera med både hemmet och upptäcka sin omvärld.

– De har bland annat genom Skype fått se olika föräldrars arbetsplatser, vilket har varit en stor succé både för barn och föräldrar. Barnen leker även Skype-kurragömma där de har upptäckt förskolans olika hemliga rum. Några barn gömmer sig och ger beskrivningar över Skype till de andra barnen som får leta rätt på dem. Det är mycket populärt. Men framförallt används lärplattorna till att utveckla barnens lärande, säger Jenny Engström.

De fyra förskolor i Västerbotten som har deltagit i projektet är Sörfors förskola, Umeå, förskolan Nyckelpigan, Dorotea, Kungsgårdens förskola, Umeå och Kornettens förskola, Umeå.

PRESSTRÄFF Torsdag 30/10 kl. 9.30-11.00

Tid och plats: Kornettens förskola, Rödäng, Umeå 

Program pressträff torsdag Ska vi skajpa? :

• Hur jobbar förskolan pedagogiskt med lärplattor och Skype? Utmaningar och möjligheter?

• Hur går det till att involvera föräldrar i förskolans arbete med hjälp av Skype?

• Skype- ett fönster för barnen både till omvärlden och närområdet.

• Skype-kurragömma. Förskolebarn från Kornettens förskola visar upp sin favoritlek med lärplattor.

Deltagare:

Förskollärarna Sara Hedlund och Elizabeth Feuk, förskolan Kornetten.

Agnéta Forsvik Lundmark, förskolerektor Kungsgården, Grubbe skolområde i Umeå.

Jenny Engström, mediepedagog, Mediacenter vid Region Västerbotten

Dessutom kommer barn och föräldrar från förskolan Kornetten finnas på plats för att besvara frågor från pressen.  

Anmälan och frågor om pressträffen: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se 

För mer information om projektet: 

Jenny Engström, mediepedagog Mediacenter vid Region Västerbotten, jenny.engstrom@regionvasterbotten.se , 070-322 86 77


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/