Cision

Observer delar ut 0,45 kr per aktie

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 09:38 CEST

Vid ordinarie bolagsstämma i Observer AB tisdagen den 4 maj 2004 fastställdes utdelningen till 0,45 kr (0,45) per aktie. Avstämningsdag är den 7 maj och utdelningen beräknas ske den 12 maj 2004. Styrelse Till styrelseledamöter i Observer AB utsåg bolagsstämman Örjan Håkanson, Maria Lilja, Ulf Ivarsson, Håkan Bryngelson, Pia Gideon och Robert Lundberg, samtliga omval samt nyval av Per-Eric Fylking. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Örjan Håkanson till styrelseordförande. Bolagsstämman 2003 utsåg revisionsbolaget Ernst & Young AB med Lars Träff som huvudansvarig revisor, till revisor för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2007. Emissionsbemyndigande Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma 2005 fatta beslut om nyemission av högst 4.000.000 aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nya aktierna skall användas till förvärv av verksamheter eller bolag. Observer AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Per Blixt, informationschef, telefon: 070 - 549 28 08, 08 – 507 410 12 e-post: per.blixt@observergroup.com Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 25 000 aktieägare.