Cision

Observer genomför tidigare aviserad riktad nyemission om två miljoner aktier

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 09:05 CET

Styrelsen i Observer AB har med stöd av ett bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman som hölls den 6 maj 2003 beslutat nyemittera 2 000 000 aktier till ett begränsat antal svenska och utländska institutionella investerare. Emissionen som aviserades den 3 december 2003 sker för att delfinansiera förvärvet av amerikanska MediaMap som offentliggjordes samma dag. Aktierna har placerats till en kurs om 33,90 kr per aktie och tillför bolaget cirka 68 Mkr i nytt kapital före emissionskostnader. Det volymvägda genomsnittspriset för Observers aktie på Stockholmsbörsen den 4 december 2003 fram till dess aktierna placerats uppgick till 34 kronor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Observer att uppgå till 69 957 325 aktier. Carnegie är finansiell rådgivare till Observer i samband med transaktionen. Stockholm den 5 december 2003 Observer AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 26 000 aktieägare.