Cision

Observer överklagar beslut om höjd taxering

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 11:41 CEST

Länsrätten har fastställt Skatteverkets beslut att eftertaxera Observer AB och höja den beskattningsbara inkomsten för år 2000 med cirka 440 Mkr, vilket skulle medföra en skattekostnad på 173 Mkr. Beslutet avser beskattning av bolagets försäljning av Sifo Research & Consulting. Observer avser överklaga till Kammarrätten. Bolaget anser att beslutet saknar grund och bedömer utsikterna att vinna i högre instans som goda. Företagets uppfattning är att beslutet inte kommer att leda till någon ökad skattekostnad varför någon reservering med anledning av Länsrättens beslut tills vidare inte kommer att ske. För ytterligare information, kontakta: Jan-Erik Jansson, ansvarig legala frågor, telefon: 08-507 410 14, 070-511 91 53, e-post: jan-erik.jansson@observergroup.com Gunilla Rudebjer, ekonomidirektör, telefon: 0709-843 836, 08-507 417 23 e-post: gunilla.rudebjer@observergroup.com Per Blixt, informationschef, telefon: 08-507 410 12, 070-549 28 08, e-post: per.blixt@observergroup.com Observer AB Observer är världens ledande företag inom strategisk kommunikationshantering. Observer erbjuder tjänster som stödjer kundens hela kommunikationsprocess. Med tjänsterna kan kunden identifiera rätt målgrupp, distribuera information, samt bevaka och analysera sin mediebild. Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 21 000 aktieägare. Bolaget har cirka 2 700 anställda och omsatte nära 1,8 miljarder kronor 2005. Observer bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen.