Cision

Observers rapportdatum 2004

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 12:34 CET

Inför 2004 har Observer AB fastlagt nedstående agenda för rapporter. 2004-02-10 Bokslutskommuniké 2003 2004-05-04 Delårsrapport januari-mars 2004 2004-08-05 Delårsrapport januari-juni 2004 2004-10-29 Delårsrapport januari-september 2004 Bolagsstämman kommer att hållas i Stockholm den 4 maj 2004 Observer AB (publ) För ytterligare information kontakta: Eva Rathsman, informationsassistent, tfn 08-507 410 13/0706-11 81 87 e-post: eva.rathsman@observergroup.com Per Blixt, informationschef, tfn 08-507 410 12/070-549 28 02 e-post: per.blixt@observergroup.com Observer AB Observer arbetar inom Business och Communication Intelligence och erbjuder omvärldsbevakning och kommunikationsutvärdering. Kunder, främst inom IR och PR, erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation. Observer har cirka 2 400 anställda och omsatte 1 700 miljoner kronor 2002. Bolaget bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen. Observer AB Linnégatan 87, SE-114 88 Stockholm, tel +46 8 507 410 00, www.observergroup.com, org nr 556027-9514 Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 26 000 aktieägare