Octopus Energi AB

Octopus Energi i Höör har tilldelats Världsnaturfondens utmärkelse Climate Solver för värmepumpen Ispinnen

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 12:37 CET

Värmepumpen Ispinnen som utvecklats av Octopus Energi AB i Höör har tilldelats Världsnaturfondens utmärkelse Climate Solver. Det är tredje året som Världsnaturfonden (WWF)ger utmärkelsen till företag man anser har utvecklat betydande klimatinnovationer. Ett krav för att få Climate Solver är att en innovation har en global marknadspotential och att den fram till år 2020 kan bidra till att minskat koldioxidutsläppen.

Octopus Energis VD Amrish K. Karlsson gläds åt utmärkelsen som togs emot vid en ceremoni som arrangerades i Stockholm i början av november. Han tror att Ispinnen profil som Climate Solver kan leda till att många fler både i Sverige och utomlands upptäcker fördelarna med den unika värmepumpen.

-          Både Ispinnens konstruktion och funktion gör att den som värmepump har en stark miljöprofil. Man behöver inte borra i marken utan energin till uppvärmningen skapas genom att Ispinnens aluminiumprofiler kondenserar ånga i luften till vatten som sedan tidvis övergår till frost, säger Amrish K. Karlsson.

Climate Solver har delats ut sedan 2008 och i år är det fem företag som får utmärkelsen, och Octopus Energi står alltså bakom en av klimatinnovationerna. Det är Världsnaturfondens svenska avdelning som valt ut företag vars teknik och lösningar man anser har möjlighet att förändra världens energiförsörjning.

-          Om de här lösningarna sprids globalt har de potential att år 2020 minska koldioxidutsläppen med 300 miljoner ton per år. Det är fem gånger mer än Sveriges årliga utsläpp, säger Håkan Wirtén som är generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

I sin motivering till att Ispinnen valts ut som Climate Solver skriver Världsnaturfonden:

Octopus Energi har utvecklat värmepumpen Ispinnen som använder främst luft men också mark för att generera värme. Värmepumpen kan spara mer än 60 procent av energin för uppvärmning och är ett exempel på en mogen teknologi med global potential. Om var femte fastighet på den globala marknaden (villor, mindre fastigheter) installerar värmepumpar så kan utsläppen av CO2 reduceras med 29 miljoner ton år 2020”

För att ytterligare förstärka Ispinnens miljövänliga profil har Octopus Energi utvecklat en grön modell av Ispinnen vilket har skett genom en teknik med färganodisering av aluminiumprofilerna.

Läkemedelskoncernen GlaxoSmithKline valde Ispinnen

Ispinnen använder bara naturens krafter när den avfrostar sig och konstruktionen är i sig väldigt enkel med en kompressor som enda rörliga del. Värmepumpen används för uppvärmning av både villor och större kommersiella lokaler, och internationellt har Ispinnens unika design och tydliga miljöprofil redan uppmärksammats.

-          På exempelvis Irland har läkemedelskoncernen GlaxoSmithKline valt Ispinnen som miljövänlig energilösning och givetvis hoppas vi att WWF’s utmärkelse ska öka marknadsintresset ytterligare både i Sverige och internationellt.  Det gäller såväl privatpersoner som vill värma sina villor på ett klimatinnovativt och ekonomiskt sätt, och kommersiella fastighetsägare,  säger Amrish K. Karlsson.

GlaxoSmithKline, GSK, är med cirka 100 000 anställda i över 100 länder världens största forskningsbaserade läkemedelskoncern. År 2007 antog GSK ett klimat- och mijöprogram med inriktning på att minska såväl miljöpåverkan som energiåtgången vid koncernens olika produktionsanläggningar och ett stort antal kontorsfastigheter.

David Pulman är President, Global Manufacturing and Supply, på GSK och även medlem i koncernens Corporate Executive Board.

-          Miljö- och energifrågorna har hög priroritet inom koncernen då läkemedelsproduktion är mycket energikrävande, och vi söker hela tiden efter lösningar som hjälper oss att nå de målsättningar vi satt upp för klimatprogrammet även i andra delar av vår verksamhet. Ispinnen miljövänliga profil passar väl in i den strategi vi arbetar efter och jag tycker att lösningen är tekniskt mycket intressant. På Irland används två Ispinnar för att uppvärmning av ett kontorshus i Corke och lösningen är så effektiv att det blivit möjligt att helt koppla ifrån det konventionella värmesystem som användes tidigare, säger David Pulman.

 

För mer information kontakta:

  • Amrish Kapoor Karlsson, VD Octopus Energi AB, tel 0413-51 05 05, mobil 070-603 26 69,

e-post: amrish@octopus.tm