Signode Industrial Group AB

Octopus GP minskar den totala driftskostnaden.

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 14:21 CET

Energieffektivitet

 • Octopus GP använder den senaste motortekniken och ett innovativt styrsystem för att tillhandahålla en minskning av elförbrukningen på 40 %.
 • Uppfyller europeiska krav på energieffektivitet (IE4).
 • Lätt att följa förbrukningen: Energiförbrukningen mäts och visas på OctoFACE-manöverpanel.

Innovationer när det gäller design

 • Smart hastighet:Optimal maskinhastighet baserad på den verkliga produktionsefterfrågan och komplett hastighetsoptimering vid alla rörelser.
 • Självdiagnostik:Kontinuerlig övervakning av alla maskinrörelser för säker och tillförlitlig användning.
 • QR-koder:Anvisningar som rör drift, underhåll och säkerhet finns tillgängliga via QR-koder som är fästa på de utsedda platserna i maskinen.
 • "No touch No Tail"- filmsvets- och kapningsenhet:Lämnar inga lösa filmrester och ser till att filmsvets- och kapningsenheten inte rör själva lasten. Lastbredden mäts automatiskt när pallen går in i maskinen.

Effektiva transporter

 • Lutande ring:Den modulära konstruktionen gör det möjligt att transportera Octopus GP i en container vilket leder till kraftigt minskade transportkostnader och enklare rutiner vid lossning.

Robust ramkonstruktion och flexibilitet när det gäller utformningen

 • Den slitstarka ramen stöds av fyra sidoelement vilket minskar underhållsbehovet.
 • Ramen kan anpassas för att möta olika designkrav, med laddningsläge för filmrullen antingen på vänster eller höger sida av maskinen. Mindre kablage och kabelstegar behövs eftersom panelen monteras direkt på ramen. Samtliga maskinrörelser synkroniseras kontinuerligt med varandra genom ett intelligent styrnätverk för att säkerställa exakta rörelser.

Säkerhet

Inga motorer ovanpå maskinen så att allt förebyggande underhåll kan utföras utan att man behöver en specialist för att komma åt utrustningen.

State-of-the-art drifterfarenheter

 • 12-tums OctoFACE-användargränssnitt monterat på den ergonomiska armen
 • Visuell styrning av driften genom bildbaserade instruktioner
 • Obegränsat antal användarprofiler, alla med individuella lösenord och behörighetsnivåer
 • Loggspårning - spårning av ändrade inställningar
 • Ökad flexibilitet med Point-to-Point inslagningsprogramering
 • Minne för att återställa grundinställningarna
 • Självdiagnostik för förebyggande underhåll

Ny Easy load S-carriage för enkelt byte av filmrulle

 • utformningen av S-carriage: mycket enkelt byte av filmrullen.
 • "S" konstruktionen förbättrar försträcknings nivåerna, hanterar en mängd olika typer av filmer bättre, och sänker den totala ägandekostnaden betydligt.
 •  Easy 2-Fix - filmänden fästes enkelt på fixeringsanordningen vid byte av filmen
 • Ökad säkerhet - ingen behöver gå in i maskinen
 • Kortare laddningstid av filmrullen
 • Kompatibel med manuella hanteringsenheter för rullarna såsom OctoERGO
 • Kompatibel med kärnfri sträckfilm för mindre avfall och lägre förbrukningskostnader

Förebyggande underhåll

 • Självdiagnostik för kontinuerlig kvalitetsmätning av alla maskinrörelser. Om slitage upptäcks i maskinrörelser skapas en servicevarning och maskinhastigheten kommer att sänkas automatiskt för att möjliggöra fortsatt produktion. Om något allvarligt fel upptäcks stannar maskinen.
 • Slitagetrender och rengöringsbehov indikeras automatiskt så att planerat underhåll kan schemaläggas för att minska den potentiella stilleståndstiden.
 • Maskinen kommer att rapportera befintligt tillstånd genom en självkontrollfunktion i OctoFACE.

MINSKAD TOTALKOSTNAD, HÖGRE UTNYTTJANDEGRAD OCH BÄTTRE KUNDUPPLEVELSE

Signode - industrins partner sedan 1913!