Vägverket

Oden Anläggning AB kontrakterad för byggande av Törnskogstunneln, Norrortsleden

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 10:44 CEST

I dag skrev Vägverket Region Stockholm kontrakt med entreprenadföretaget Oden Anläggning AB för att genomföra byggandet av Törnskogstunneln, en av entreprenaderna i Norrortsleden. Kontraktssumman utgör 608,5 miljoner kronor.

Entreprenadens omfattning

I september 2002 togs första spadtaget för Norrortsleden. Dagens kontraktsskrivning innefattar att bygga Törnskogstunneln, en 2,1 kilometer lång bergtunnel som består av två parallella tunnlar med vardera två körfält samt cirka 700 meter av motorvägen öster om tunneln. Entreprenaden sträcker sig från trafikplats Tunberget i väst till Norrsättra i öst. Kontraktssumman, som utgör 608,5 miljoner kronor, är den största upphandling som gjorts inom Vägverket Region Stockholm.

- Vi är överens om att genomföra projektet i ett aktivt samarbete mellan beställare och entreprenör, så kallad partnering. Genom att arbeta mot gemensamma projektmål räknar vi med ett kostnadseffektivt genomförande av entreprenaden till nytta för båda parter, säger vägdirektör Hans Rode.

September startpunkt

Arbetet kan påbörjas i och med att kontraktet träder i kraft den 29 september 2003.

Minimerade störningar för boende

Stora krav ställs på entreprenören för att störningar för boende och trafikanter ska bli så små som möjligt. Visst buller från t ex byggtrafik och borrnings- och sprängningsarbeten är ofrånkomligt. Bergmassorna från tunneln körs antingen direkt ut på E 4 via Häggviksleden eller mellanlagras vid den norra tunnelmynningen, Norrsättra. Därigenom minimeras antalet bergtransporter på Frestavägen.

Norrortsleden 16 kilometer

Norrortsleden är en 16 kilometer lång tvärförbindelse mellan E 4 vid Häggvik och E 18 vid Rosenkälla. Leden ska förbättra sambanden mellan kommunerna i norra Storstockholm och skapa en snabb och säker vägförbindelse.

Information
Ytterligare information lämnas av projektledare Per-Olov Karlsson, Vägverket Region Stockholm, telefon: 08-757 66 38, mobil: 070-515 64 56 eller förmedlas via informatör Gull-Britt Montalvo, Vägverket Region Stockholm, telefon: 08-757 67 80, mobil: 070-666 58 20.

Region Stockholm