Elekta AB

ODENSE SJUKHUS I DANMARK FÖRST I SKANDINAVIEN ATT ERBJUDA NY OCH INNOVATIV TEKNOLOGI FRÅN ELEKTA FÖR SNABBARE OCH MER PRECIS CANCERBEHANDLING

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:12 CEST

Som första klinik i Skandinavien har Odense sjukhus i Danmark valt Elekta VMAT (Volumetric intensity Modulated Arc Therapy) för att utveckla sin avdelning för strålterapi. Detta tillskott till sjukhusets behandlingskapacitet kommer att skapa möjlighet att behandla cancertumörer med större precision och samtidigt avsevärt förkorta behandlingstiden.

Elekta VMAT är en unik teknologi för att kontinuerligt bestråla tumören i ett eller flera svep ("arcs") samtidigt som strålens form, strålkällans rotationshastighet och dosintensiteten dynamiskt optimeras till tumörens form och läge. Elekta VMAT är den enda teknik i klinisk drift som erbjuder oavbruten dosleverans, dynamisk begränsning av dosläckage och möjligheten att välja ett eller flera svep med strålkällan.

Ur patientens synvinkel är fördelen med Elekta VMAT framförallt kombinationen av avsevärt kortare behandlingstid och största möjliga skydd för den friska vävnad som omger tumören. För läkaren innebär den kortare behandlingstiden att det blir lättare att behandla tumören med högsta precision och samtidigt öka den direkta stråldosen mot tumören, utan att öka risken för biverkningar, vilket har potential att förbättra behandlingsresultatet. För klinikadministrationen gör den kortare behandlingstiden och möjligheten till högre dos och minskat antal behandlingar att fler patienter kan behandlas per dag.

"Det unika med Elekta VMAT är att vi kan optimera alla behandlingsparametrar och därigenom maximera dosen samtidigt som vi minimerar risken att skada frisk vävnad", förklarar Överläkare Knud Aage Werenberg vid universitetssjukhuset i Odense. "Ytterligare en fördel är att både behandlingstiden och stråldosen kan minskas, vilket gör att vi kan behandla fler patienter och minimera biverkningarna."

Universitetssjukhuset i Odense erbjuder redan bildstyrd strålterapi (IGRT) i världsklass, genom Elekta Synergy®, som förbättrar precisionen i behandlingen genom att göra det möjligt att lokalisera tumörer med hjälp av tredimensionell röntgen före behandling. Med Elekta VMAT kommer sjukhusets ytterligare förstärka sitt internationella anseende.

"Det är mycket glädjande att Elekta VMAT så snart efter lanseringen kommer att installeras vid ett av de ledande sjukhusen i Skandinavien", säger Olof Sandén, Regionchef Europa vid Elekta. "Vi är stolta över vår produktutveckling, vilken ger läkare och behandlingspersonal möjligheten att optimera behandlingen och använda utrustningen på absolut bästa sätt."

Universitetssjukhuset i Odense blir nu ytterligare ett i raden av ledande cancerbehandlingscentra i Europa, Nordamerika och Asien som använder Elekta VMAT i klinisk drift. Flera av dessa har eller kommer att presentera data vid de årliga ESTRO- och ASTRO-konferenserna under september.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 8 587 257 22, +46 70 595 51 00, e-mail: lena.schattauer@elekta.com

Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.