FAO

Odling av livsmedel i grönare städer

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 16:05 CEST

Trädgårdsodlingar i städer genererar färska livsmedel, skapar arbetstillfällen och möjliggör återvinning av avfall

År 2025 beräknas mer än hälften av befolkningen i utvecklingsländer - uppskattningsvis 3,5 miljarder människor – leva i städer. För beslutsfattare och stadsplanerare i låginkomstländer kan gröna städer vara en lösning för att trygga tillgången till säker och näringsrik mat, ge försörjningsmöjligheter och hälsosammare samhällen.

Begreppet ”gröna städer” förknippas oftast med stadsplanering i höginkomstländer. I låginkomstländer har det emellertid en annan tillämpning med en helt annan social och ekonomisk dimension.

När städer expanderar försvinner värdefull jordbruksmark till förmån för bostäder, industri och infrastruktur. Detta leder till att produktionen av färska livsmedel förflyttas allt längre ut på landsbygden. Kostnader för transport, packning och kylning samt ett stort bortfall under transport, då vägarna på landsbygden ofta är bristfälliga, bidrar till ett högre pris och en bristande tillgång på frukt och grönsaker i städerna.

Ny befolkningsexplosion

”Städer har historiskt sett inneburit nya möjligheter, arbetstillfällen och en förbättrad levnadsstandard”, säger Shivaji Pandey, chef på FAO:s enhet för växtproduktion och skydd av växter.” Men i många låginkomstländer har den snabba urbaniseringen inte drivits av ekonomiska möjligheter utan istället av höga födelsetal och en massiv tillströmning av fattiga människor från landsbygden. Detta i ett försök att fly undan fattigdom, hunger och otrygghet.”

År 2020 förväntas 45 procent av städernas invånare leva i fattigdom, vilket motsvarar omkring 1,4 miljard människor. I Latinamerika väntas 85 procent av alla fattiga bo i städer och i Afrika och Asien nästan hälften.

Prognosen beskrivs som den nya befolkningsexplosionen och en mardröm för beslutsfattare: utbredda, nedgångna och fattiga städer med en stor och utsatt befolkning som är socialt utestängd och ofta ung och arbetslös.

Återuppfinna den gröna byn

Utmaningen är nu att avstyra urbaniseringen från sin nuvarande, ohållbara väg och istället skapa gröna städer som erbjuder sina invånare valfrihet, möjligheter och hopp. Enligt FAO är en lösning trädgårdsodling i och omkring städerna.

Att odla i och runt städer är ingen ny företeelse. FAO uppskattar att 130 miljoner stadsbor i Afrika och 230 miljoner i Latinamerika idag bedriver jordbruk, främst i form av trädgårdsodling, för egen konsumtion eller för att få en extra inkomst.

”Urban trädgårdsodling erbjuder en väg ut ur fattigdom”, säger Dr. Pandey, och pekar på låga uppstartningskostnader, korta produktionscykler och hög avkastning i förhållande till tid, insatser och mark- och vattenförbrukning.

Kosthållning i städer, ofta med hög halt billigt fett och socker, är en av orsakerna till ökad fetma, övervikt och kostrelaterade kroniska sjukdomar som diabetes. Att odla frukt och grönsaker, som är rika på många viktiga näringsämnen, i och omkring städerna ökar utbudet av färska och näringsrika livsmedel och ökar de fattiga invånarnas tillgång till livsmedel.

Stöd till stadsodlare

Regeringar i 20 länder har bett om FAO:s hjälp det senaste decenniet för att undanröja hinder samt ge stöd, insatsvaror och utbildning till ”stadsodlarna” med låg inkomst. FAO har också tillhandahållit redskap, utsäde och utbildning för att upprätta tusentals skolträdgårdar i över 30 länder, något som främjar en bra kosthållning hos barn.

Från växande storstäder i Väst- och Centralafrika till låginkomstkvarter i Managua, Caracas och Bogotá har FAO hjälpt regeringar att satsa på kommersiellt bevattnade grönsaksodlingar i städernas utkanter, enklare trädgårdar i slumområden och gröna hustak i tätbefolkade stadskärnor.

FAO har gett råd och stöttat utvecklingen av stadsodlingar i fem städer i Demokratiska Republiken Kongo och detta har lett till en etablering av 1600 hektar trädgårdsområden, vilka nu sysselsätter omkring 20 000 människor på heltid. Projektet har resulterat i ett ökat utbud av grönsaker samtidigt som bevattningssystem installerats eller uppdaterats, vilket förbättrat vattentillgången under hela året.

För att säkerställa att livsmedelsprodukterna är säkra och av hög kvalitet har 450 odlingsföreningar fått utbildning i goda jordbruksmetoder, vilket inbegriper användandet av ekologiska växtnäringsämnen och bekämpningsmedel. Handelsträdgårdar i huvudstaden Kinshasa producerar idag uppskattningsvis 75 000 till 85 000 ton grönsaker per år, vilket motsvarar 65 procent av stadens behov av grönsaker.

Snabbfakta:

– De senaste tio åren har stadsbefolkningen i utvecklingsländerna ökat nästan dubbelt så mycket som befolkningen i stort – från 2 miljarder till 2,5 miljarder människor. Det motsvarar fem nya Peking varje år.

– I Ghanas snabbt växande huvudstad Accra försvinner omkring 2600 hektar jordbruksmark varje år.

– Mer än hälften av Pekings utbud av grönsaker kommer från stadens egna trädgårdar.

– Trädgårdsodlingar i och omkring Hanoi producerar mer än 150 000 ton frukt och grönsaker per år.

– Låginkomsthushåll i städer spenderar upp till 80 procent av sin inkomst på livsmedel, vilket gör dem väldigt sårbara mot ökade livsmedelspriser eller inkomstminskning.

– I Afrika och Asien spenderar hushåll i städerna upp till 50 procent av sina matutgifter på billig snabbmat som ofta saknar de nödvändiga vitaminerna och mineralerna.

– På Kuba sker 60 procent av all trädgårdsodling i urbana områden och befolkningens intag av frukt och grönsaker överstiger FAO/WHO:s rekommendation: ett dagligt intag på 400 g frukt och grönsaker (exklusive potatis och andra stärkelserika rotfrukter).

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s sida om Gröna städer

FAO:s program för grönare städer

FAO:s sida om livsmedel i städer

Policy dokument: Vilken roll spelar stadsodlingar?

Caracas stadsodlingar