Statistiska centralbyrån, SCB

Odlingen av höstraps fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:55 CET

Under senare år har höstrapsodlingen visat en uppåtgående trend och arealen ökar nu med sju procent jämfört med förra året. Jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren är ökningen hela 45 procent. Höstraps är en gröda som kan användas både för produktion av livsmedel och för produktion av bioenergi.

I år är det är framförallt i Mälarregionen och i östra Sverige som arealökningen har skett. I Östergötlands län ökade höstrapsarealen med 12 procent jämfört med förra året. Arealen med höstraps uppgår totalt till 54 000 hektar, varav nästan hälften finns i Skåne. Det myckna regnandet i södra Sverige under augusti gjorde att en del lantbrukare inte kunde förbereda marken för sådden. En del av den planerade sådden blev därför aldrig av. I Skåne är ändå den höstsådda arealen av raps på samma nivå som förra året.

Höstvete är den höstsådda gröda som odlas mest
Höstvete är den vanligaste grödan som sås på hösten. I år var sådden av höstvete 322 000 hektar. Arealen är i samma storleksordning som 2005 och den är även i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren.

Den höstsådda arealen med rågvete är 54 000 hektar, vilket är 14 procent mer än femårsgenomsnittet. Två andra grödor som sås på hösten är höstråg och höstkorn. Arealerna beräknas till 24 000 respektive 8 000 hektar för dessa båda grödor.

Uppgifterna baseras på en undersökning där cirka 3 900 lantbrukare lämnat information om årets höstsådda arealer.

Publikation

Utförligare uppgifter med redovisning för län publiceras i Statistiska meddelanden JO 18 SM 0601. Det finns på Jordbruksverkets webbplats, http://www.sjv.se/ under Statistik och på SCB:s webbplats, under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på Jordbruksverkets och SCB:s webbplats.
Avskiljare