Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Odontologiska riksstämman - bygger bro till framtidens tandvård

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 13:05 CET

Mellan den 18 -20 november går den 46:e Odontologiska riksstämman av stapeln i Göteborg. Bland programpunkterna finns föredrag om nyttan av de nationella riktlinjerna för tandvård av vuxna, hur dålig andedräkt kan förebyggas och så slipper du hål i tänderna med rätt tandkrämsteknik.

- Den Odontologiska riksstämman har stor betydelse för oss forskare för att vi ska kunna föra ut ny kunskap och beprövad erfarenhet till våra kollegor men även som vårt skyltfönster till allmänheten, säger Dowen Birkhed, professor på den odontologiska institutionen vid Sahlgrenska akademin.
Här är ett urval av vad som kommer att presenteras av forskare på den odontologiska institutionen vid Sahlgrenska akademin.

Vilken praktisk funktion fyller de nyligen framtagna nationella riktlinjerna för att behandla karies hos vuxna?
För mer information kontakta: Peter Lingström, professor i cariologi vid Sahlgrenska akademin och övertandläkare på Folktandvården i Västra Götaland, telefon: 031-786 2932, mobil 0706-58 57 54, e-post peter.lingstrom@odontologi.gu.se

Hur kan man förebygga dålig andedräkt? För mer information kontakta: Dowen Birkhed, professor i cariologi vid Sahlgrenska akademin och övertandläkare på Folktandvården i Västra Götaland, telefon 031-786 32 01, mobil 0708-28 58 56, e-post  birkhed@odontologi.gu.se

Fluortandkräm är vårt viktigaste hjälpmedel för att minska kariesförekomsten. Men hur använder folk tandkräm, känner man till den mest effektiva tekniken? Fluortandkräm - en populationsstudie om attityder och användning. En intervjustudie har gjorts för att ta reda på svaren på dessa frågor. För mer information kontakta: Pia Gabre, docent och adjungerad lektor i cariologi vid odontologiska institutionen, Sahlgrenska akademin. Mobil: 070-611 64 99, e-post pia.gabre@gu.se

Vilka patienter löper ökad risk att drabbas av komplikationer i munnen vid cancerbehandling i huvud- och halsregionen och hur kan vi förbättra den odontologiska behandlingen för dessa patienter?

För mer information kontakta: Annica Almståhl, universitetslektor i oral hälsa vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin och tandhygienist på Folktandvården i Västra Götaland, telefon 031-786 32 08, mobil 070-214 27 38, e-post Annica.Almstahl@odontologi.gu.se

Enligt SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, visar en rapport att behandling för tandförlust har stor betydelse för de drabbade. I en annan rapport från SBU efterlyses mer forskning kring de metoder som används för diagnostik och behandling av värk och infektionstillstånd associerade med tandpulpan.
För mer information kontakta: Gunnar Bergenholtz, professor emeritus i endodonti med oral diagnostik vid Sahlgrenska akademin, mobil 0706-55 32 50, e-post gunnar.bergenholtz@odontologi.gu.se

"Frisk i munnen hela livet" är visionen för en av världens största tandvårdsorganisationer - Folktandvården i Västra Götaland. Forskare från Sahlgrenska akademin och personal från Folktandvården i Västra Götaland om deras samarbete för att utveckla tandvården. För mer information kontakta: Gunnar Eriksson, Tandvårdsdirektör på Folktandvården i Västra Götaland, mobil 070-645 00 28, Bent Petersen, Tandvårds- och utvecklingschef på Folktandvården i Västra Götaland, mobil 070-526 45 04.

Arrangör: Svenska Tandläkarsällskapet i samarbete med Svenska Mässan i Göteborg
För program och information om kongressens innehåll: http://www.tandlakarforbundet.se/riksstamman.aspx

För mer information om kongressen kontakta: Dowen Birkhed, professor i cariologi vid Sahlgrenska akademin och övertandläkare i Folktandvården Västra Götaland, telefon 031-786 32 01, e-post birkhed@odontologi.gu.se

Lena Mattsson

Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.