Utrikesdepartementet

OECD antar nya riktlinjer om miljöhänsyn vid exportfinansiering

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 19:00 CET

OECD:s råd antog idag skärpta riktlinjer för miljöhänsyn vid statsstödd
exportfinansiering. Riktlinjerna träder i kraft redan 1 januari 2004.

– Det här är en viktig överenskommelse som både är till nytta för
miljön och bidrar till en mer rättvis konkurrenssituation, säger
näringsminister Leif Pagrotsky i en kommentar.

– Det är också en framgång för OECD att vi äntligen lyckats få fram
riktlinjer som alla länder kan ställa sig bakom, säger Leif
Pagrotsky.

De skärpta riktlinjerna innebär bland annat att vid prövning av projekt
ska Världsbankens miljöstandards tillämpas, när dessa är strängare än
värdlandets standards. Det ska också vara större öppenhet om
miljökonsekvenser av projekt och sådan information ska normalt
offentliggöras före beslut.

Riktlinjer för miljöhänsyn vid exportfinansiering har diskuterats inom
OECD i flera år. Tidigare regler saknade stöd från bland annat USA.
Dagens överenskommelse har förhandlats fram i OECD:s exportkreditgrupp
med ambassadör Birgitta Nygren från UD som ordförande.

Svante Hådell
Internationell
pressekreterare
08-405 5714
070-660 3101

Christian de Filippi
Kansliråd
08-405 5697

Birgitta Nygren
Ambassadör
08-405 3605