Regionförbundet södra Småland

OECD-rapport om Småland Blekinge

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 16:58 CEST

Regionförbundet vill göra en OECD Territorial Review av regionen tillsammans med övriga regionförbund och lärosätena i Småland-Blekinge.
– Syftet med rapporten är att den ska vara ett inspel i dialogen med EU och nationella företrädare. Den blir ett kunskapsunderlag för hur vi ska utveckla regionen inom ett antal viktiga områden för att stärka vår konkurrenskraft, säger Marie-Louise Hilmersson.

I våras presenterade OECD en Territorial Review av Sverige på uppdrag av den svenska regeringen.

– I rapporten rekommenderar OECD att den regionala nivån i Sverige bör stärkas när det gäller ansvar för det regionala tillväxtarbetet. De regionala tillväxtstrategierna bör få en starkare roll med tydligt genomförandefokus och koppling till tillgängliga medel för det regionala tillväxtarbetet, säger Marie-Louise Hilmersson.

För att vara konkurrenskraftiga globalt rekommenderar OECD regionerna att ha en internationell utblick, positionera sig och samarbeta internationellt för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

– Erfarenheterna från regioner som gjort liknande studier är goda, framför allt när det gäller möjligheten att erhålla externa medel. Studien är unik för OECD då de tidigare inte genomfört en Territorial Review för flera mindre regioner gemensamt. Detta talar för att studien kommer ådra sig intresse från såväl svensk nationell nivå som i internationella sammanhang, säger Marie-Louise Hilmersson.

För att finansiera studien reserveras statliga utvecklingsmedel. Parterna ska också gemensamt söka EU-medel.

För mer information kontakta
Marie-Louise Hilmersson, förbundsstyrelsens ordförande, 0733-47 79 23
Peter Hogla, regiondirektör, 0470-72 47 50, 0709-39 23 03

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs kommuner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.