Sida

Oegentligheter upptäckta i flyktingläger i Kenya

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2017 22:22 CEST

Sida har fått information om allvarliga missförhållanden i det kenyanska flyktinglägret Kakuma av UNHCR som driver lägret. Flyktingar har fått betala lokalanställda i lägret för tjänster som ska vara gratis, som mat, skola, sjukvård och administration kring registrering av flyktingar och utfärdande av handlingar.

Vi ser mycket allvarligt på det som kommit fram och att höra att personal utnyttjat de svagaste och mest sårbaras utsatthet på det här viset är helt oacceptabelt, säger Susanne Mikhail, chef för det humanitära biståndet på Sida.

I Kakuma bor 180 000 flyktingar som flytt krig och konflikt men också klimatförändringar. Hit har de kommit framför allt för att få säkerhet, men också tillgång till mat och sjukvård. I lägret har det funnits en god kapacitet för att stödja flyktingarnas behov som exempelvis barnens tillgång till skola.

UNHCR fick tips om oegentligheter förra året direkt av flyktingarna själva. Flyktingarna har fått betala för tjänster som ska vara avgiftsfria som exempelvis skolgång där man fick betala för att klara examina och för medicinska remisser. Verksamheten sägs, enligt UNHCR, ha pågått i flera år.

Sida finansierar genom samarbetspartners organisationer som är verksamma i lägret.

- Vi kan ännu inte se att pengar har använts på fel sätt eller försvunnit. I det här fallet handlar missförhållandena inte om förskingring av biståndsmedel, utan om ett systemfel där flyktingar utnyttjas av dem som är satta att skydda dem, säger Susanne Mikhail.

Korruption eller oegentligheter kan aldrig accepteras och Sida välkomnar att UNHCR utreder den kriminella verksamheten som bedrivits i Kakuma.

- Det kan naturligtvis inte fortsätta så här och det är bra att verksamhetens avslöjats. Vi förutsätter att UNHCR och berörda kenyanska myndigheter tar krafttag för att komma tillrätta med de mycket allvarliga problemen i Kakuma, säger Susanne Mikhail.

- Vi följer utredningen noga, vi har en dialog med UNHCR, ambassaden i Nairobi och bistår med vår expertis.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.