Socialdemokraterna Östergötland

Öka antalet ST-tjänster med 50 % senast 2020

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 06:32 CEST

För att på bästa sätt kunna möta framtidens behov behöver vårdcentralerna ha tillräckligt med personal med rätt kompetens. Socialdemokraterna vill nu utöka antalet ST-platser inom allmänmedicin och geriatrik samt se en ökning av antalet distriktssjuksköterskor.

För att kunna ta tillvara på de möjligheter som följer av att vi blir allt äldre och friskare behöver antalet läkare inom allmänmedicin och geriatrik samt antalet distriktssjuksköterskor öka. Något som den moderata landstingsledningen inte prioriterat under sina åtta år vid makten.

–  Att vi blir allt äldre och friskare är fantastisk utveckling som vi behöver ta tillvara på. Samtidigt kommer det att ställa andra krav på sjukvården än idag. När vi blir allt fler äldre kommer det ställa krav på att det finns mer geriatrisk kompetens. Vi behöver även komma till bukt med den läkarbrist som finns idag. Därför vill vi utöka antalet ST-platser inom geriatrik och allmänmedicin, säger Christoffer Bernsköld. Oppositionslandstingsråd (S).

Samtidigt lägger Östergötland mindre pengar per invånare på vårdcentralerna än rikssnittet och jämförbara landsting. Östergötland lägger 3293 kronor per invånare på vårdcentralerna medan exempelvis Jönköping lägger 4344 och rikssnittet ligger på 3917. Andelen resurser som går till vårdcentralerna har även sjunkit sedan 2002 (se bild).

Socialdemokraterna vill

1.  Öka antalet ST-läkare inom allmänmedicin samt geriatrik till 115 platser

2.  Återinföra kravet om att hälften av alla sjuksköterskor på vårdcentralerna ska vara distriktssjuksköterskor

3.  Ta fram en vision för framtidens vårdcentraler

För att nå målet om att hälften av sjuksköterskorna ska vara distriktssjuksköterskor vill socialdemokraterna, i väntan på en nationell lösning, förbättra möjligheterna och villkoren för vidareutbildning.

För mer information, kontakta

Christoffer Bernsköld (S) på 0703-65 04 01


(Bildkälla: Kostnader och produktion i primärvårdens vårdval – Sveriges läkarförbund april 2014)