BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Öka barns rättsäkerhet genom utbildning och samverkansgaranti

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 11:26 CEST

Sveriges Radios Dagens Eko sänder denna vecka granskande nyhetsinslag där undersökningar på olika sätt visar hur ärenden som rör barn utsatta för misshandel och sexuella övergrepp inte prövas rättsligt tillfredställande. Utredningar mellan socialtjänst och polis krockar så att värdet av barnens utsagor i många fall förstörs. Barn har små chanser att få sin sak rättsligt prövad och väl inför domstol värderas inte alla bevis som kommer fram.

- Idag råder ett systemfel. Polis och åklagare tror inte att bevisföringen håller och backar ur. Det finns för få specialister, för lite resurser för att nå fram till det underlag som krävs för fällande domar. Vi efterlyser en samverkansgaranti mellan socialtjänst och polis så att bevisföring inte förstörs och en prioritering från berörda departement att skjuta till pengar för ett kunskapslyft hos polis, åklagare och domare, säger BRIS jurist Olof Hülphers.

Under 2003 mottog BRIS närmare 3 000 samtal och cirka 700 mejl som handlade om fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Enligt barnens egna uppgifter finns förövaren i närmare nio av tio misshandelsfall i hemmet, vid sexuella övergrepp är i sex av tio fall hemmet brottsplats.

- Vi välkomnar Ekots undersökningsserie. BRIS har länge påtalat problemet om att barn i utsatta situationer ofta blir offer en gång till, särskilt när fall av barnmisshandel och sexuella övergrepp ska upp i rätten. Till att börja med vill de barn som ringer och mejlar till oss nästan aldrig anmäla. De säger tydligt att de inte orkar dra igång en process och det beror på deras lojalitet mot sina anhöriga som oftast är förvarna, säger BRIS generalsekreterare Göran Harnesk.

- Eftersom så få går vidare rättsligt finns det här ett enormt mörkertal. Det krävs politiska beslut för att underlätta arbetet, men opinionsbildningen är också ett viktigt led i strävandena att lindra dessa barns lidande.

På webbplatsen BRIS.se under rubriken Diskussionforum startar idag ”Hur fungerar Socialen? Polisen? Domstolen?” där barn och ungdomar kan dela med sig av sina erfarenheter till varandra under översyn av en moderator.

BRIS GENERALSEKRETERARE GÖRAN HARNESK KAN NÅS PÅ 08 598 888 28 ELLER 070 728 80 88. OLOF HÛLPHERS FINNS PÅ 0704 35 34 61.