Ekonomikompetens HK Sverige

Öka effekten av ekonomifunktionen

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 11:22 CEST

Det blir mer och mer populärt att lägga ut redovisning och ekonomi på en extern partner. För att slippa betala för onödig tid och kunna agera beställare. Högre leveransgaranti och reducerade kostnader är bara några av fördelarna. 

Något som för ett 10-tal år sedan var ganska ovanligt är idag mer och mer en regel, nämligen att låta en extern proffsig leverantör utgöra företagets ekonomiavdelning.

Några av de fördelar som företagen som lägger ut redovisning, ekonomi, skatt, lön, bokslut etc. får är att man:

- bara behöver betala för den tid som går åt.

- blir beställare med garanti för leverans.

- slipper utbilda och faktauppdatera ekonomipersonalen på allmänna regelverk.

- vill slippa rekrytera vid uppsägningar.

- önskar få tillgång till en mycket bredare kompetensbas än om man har egen avdelning.

- totalt sett vill få en lägre kostnad.

Oavsett om man väljer att lägga ut hela eller delar av ekonomiavdelningen på en större eller mindre extern part, är det mycket viktigt att välja en leverantör som följer REKO (Rekommendation för redovisningskonsulter) och som har s k auktoriserade konsulter (inte att förväxla med auktoriserad revisor).

Förutom direkta krav på konsultens leveranser ställer också auktorisationen krav på själva byrån/företaget som levererar tjänsterna till kundföretaget.

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på vid outsourcing>>>

Ekonomikompetens målsättning är att vara bäst på att ge företag och organisationer nytta av tjänster inom redovisning/ekonomi, lön/HR, projekt samt valda affärssystem. Ekonomikompetens är sedan 2010 certifierad partner till det molnbaserade affärssystemet Xledger. Via partnerskapet och våra certifierade konsulter, tillhandahåller, implementerar och supporterar vi Xledger – affärssystemet för tjänste- projekt- och konsultintensiva branscher. Ekonomikompetens riktar sig även till företag med verksamhet både i Sverige och Norge och finns idag i Oslo, Karlstad och Stockholm.