Radar Ecosystem Specialists

Öka effektiviteten inom integrationsområdet – Radar Best practice rapport

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 18:31 CET

Radars Best practice rapport om integrationsområdet, visar hur effektivitet och förändringstakt dramatiskt kan öka då integration lyfts fram som en egen disciplin med dedikerad kompetens och resurstillgång. Med minskade eller oförändrade resurser för utveckling och förvaltning av de integrerade systemen krävs organisatoriska åtgärder för att möta verksamhetens krav på hög förändringstakt och elasticitet i IT-organisationens leverans.

Tillväxten fortsätter på den svenska integrationsmarknaden och värderas idag till 10 miljarder kronor, motsvarande ca 7 procent av IT-organisationernas budget. Omfånget på integrationsprojekten och antalet meddelanden ökar samtidigt som verksamheten ställer högre krav på elasticitet i IT-leveransen. Tillväxten för molntjänster adderar till den tekniska komplexiteten med en ökad mix av intern och extern produktion vilket måste mötas med motsvarande kompetenshöjning.

Radars Best practice inom integrationsområdet, beskriver hur införandet av ett ICC, Integration Competence Center, kan förkorta leveranstider, ge förutsägbara kostnader och skapa ökat värdet för verksamheten i integrationsprojekten. Rapporten ger strategiskt underlag och rekommendationer för hur organisation, processer och metoder bör etableras för att effektivisera arbetet med att utveckla och förvalta integrationslösningar.

“Behovet av samverkan mellan verksamhetens olika system är uppenbar. Det är genom integration av tekniker, tjänster och information som nästan alla pengar kommer att tjänas i den närmaste framtiden. Vinnarna är ledare inom integration samtidigt som de välkomnar och gynnas av snabba förändringar i marknaden”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Läs mer eller ladda rapporten här

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists AB

Mobil: 073-539 1551


Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Consulting är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.