Energikontor Sydost

Öka företagets lönsamhet genom att spara energi

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 09:11 CET

Energikontor Sydost och Älmhults kommun bjuder in till en inspirationsdag för företag i kommunen den 1 december. Stena Aluminium, Miljöfordon Syd och Alwex berättar om hur de jobbar med energieffektivisering och transporter för att sänka energikostnaderna och samtidig göra en insats för miljön.

I Älmhult samverkar näringslivet och kommunen för att på olika sätt minska utsläppen av koldioxid. Samverkan är en del av förankringsarbetet i Borgmästaravtalet, som Älmhults kommun skrivit på. Under inspirationsdagen berättar flera företag om sina åtgärder. Exempelvis Stena Aluminium, i vars smältverk det uppstår spillvärme som kan värma motsvarande 1200 normala småhus varje år. Nu har Stena Aluminium och E.ON Värme tecknat ett avtal så spillvärmen kan användas i E.ONs fjärrvärmesystem i Älmhult.

Program (lunch och aktivitet i kunskapscentret)

11.30-12.15 Lunch

12.15-12.35 Inledning av Älmhults kommun, Växande Älmhult och Energikontor Sydost

12.35-12.55 Lönsam energieffektivisering — Tips på genomförande! Lars-Göran Sander, miljö- & effektivitetsrådgivare

12.55-13.10 Energieffektivisering på STENA i nutid och framtid. Liisa Hastell, STENA Aluminium

13.10-13.40 Inspiration och goda exempel på kostnadseffektivitet och miljöfördelar vid val av fordon och transportlösningar. Jonas Lööf, Miljöfordon Syd och Jonny Karlsson, Alwex

13.40-14.00 Summering, diskussion och frågor

Samordnad miljövänlig transport för de 44 först anmälda avgår från IKEA Värdshus kl. 11.15 mot kunskapscentret på Möckelsnäs. Återresa efter kl. 14. Vi uppmuntrar till att så många som får plats åker denna gemensamma transport t/r.

Läs mer och anmäl dig här http://almhult.se/energistrategi

För mer information, kontakta Daniel Uppsäll, daniel.uppsall@energikontorsydost.se, tel. 0768-61 70 00.

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.