TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

"Öka utbytet mellan näringsliv och Textilhögskola"

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 06:37 CET

Efter över 30 år inom textilindustrin i Sjuhäradsbygden gick Olle Holmudd över till den akademiska världen. Han är sedan i höstas universitetsadjunkt i väveriteknik på Textilhögskolan i Borås. Nu vill han att utbytet mellan industrin och högskolan ska intensifieras ytterligare: – Här finns fantastiska resurser i form av kunskap och maskinpark. Tillsammans skulle vi kunna utveckla fler nya och spännande projekt för framtiden. Idag är det för få som känner till detta. Det måste vi marknadsföra bättre.

Olle Holmudd har en gedigen bakgrund inom svensk textilindustri. De senaste 25 åren har han deltagit i en spännande resa för textiltillverkaren Ludvig Svensson i Kinna:

– Det hände saker hela tiden när det gällde utveckling av både ny teknik och nya produkter. Ludvig Svenssons har alltid haft ett konstruktivt utbyte med Textilhögskolan  i Borås, Konstfack i Stockholm, HDK i Göteborg, Dansk Designskola i Köpenhamn  m.fl.  Samarbetet med studenterna tillför kontinuerligt Ludvig Svenssons både nytänkande och nyskapande, säger han.

Väveriteknik

När Textilhögskolan annonserade ut en lärartjänst i väveriteknik förstod Olle Holmudd att det skulle passa honom perfekt:
- Främst för att dela med mig av den textila kunskap och erfarenhet jag byggt upp under åren, dessutom  lär man sig mycket av att träffa yngre studenter, och jag har möjlighet att verka för fler uppdrag från industrin till högskolan.

Redan idag har högskolan ett flertal projekt som drivs i samarbete med näringslivet. Olle Holmudd ser dock att det finns ytterligare ledig kapacitet i maskinhallen:
- Vi kan hyra ut mer tid till företagen för nya projekt. Jag vet att industrin är intresserade av att göra det eftersom de inte har tillräcklig kapacitet i sina egna maskiner för utveckling. Våra maskinleverantörer kan också informera sina kunder om att det finns möjligheter att provväva och känna på skolans maskiner.  Under de senaste tio åren har TEKO donerat över åtta miljoner kr till maskininköp.

Globala kunskaper

På frågan varför alla elever måste lära sig väveriteknik svarar han så här:
– En gedigen kännedom om de mest elementära textila baskunskaperna är ett måste. Oavsett om du ska jobba som inköpare, designer eller produktutvecklare. Du måste kunna bedöma och förstå vad som kännetecknar och skiljer de olika tillverkningsteknikerna från varandra. Kunskaper som är globala. Oberoende av om du ska jobba i Asien eller i Sverige.

Enligt Olle Holmudd är den största skillnaden med att jobba på högskolan jämfört med näringslivet inriktningen:
- På ett företag har du alltid en kund som slutfas. Allt du gör måste mynna ut i att det går att tjäna pengar, som ska generera vinster och säkra företagets överlevnad och utveckling. Ett rent ett kommersiell agerande.

Kan ni jobba kommersiellt på Textilhögskolan?
- Skulle vi börja tänka kommersiellt här tror jag vi är inne på fel spår. Vi ska vara rationella i vårt tänkande och lära från grunden – inte uttalat kommersiella.