Statistiska centralbyrån, SCB

Ökad aktivitet i den svenska ekonomin i juli

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 13:12 CEST

Aktivitetsindex i juli 2003
Ökad aktivitet i den svenska ekonomin i juli

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en fortsatt uppgång i den svenska ekonomin i juli 2003. Trendvärdet var 123,4 i juli, en ökning med 0,2 procent jämfört med juni. Förändringen av trendvärdet för perioden juli 2002 till juli 2003 var 1,9 procent.

Uppgången av aktivitetsindex i juli förklaras främst av ökad omsättning inom detaljhandeln. Även industriproduktionen ökade i juli jämfört med föregående månad.

Säsongrensat aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, var 123,5 i juli, vilket är en ökning med 0,5 procent jämfört med juni.

FAKTARUTA
Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen i detaljhandeln, varuexport och -import. Indexet är avstämt mot BNP (1995=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet.

Mer information
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Aktivitetsindex
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.
Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCBIndikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-10-14 kl. 13.00.